Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 11. veljače 2019. - Četvrtak, 14. veljače 2019. 264k
utorak, 12. veljače 2019.180kVerzija: srijeda, 13. veljače 2019., 17:42
 Točke dnevnog reda
09:00 - 12:20   Rasprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 17:00   Rasprave
17:00 - 19:00   Rasprave
19:00 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 12:20   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
101Rok***IpointMehanizam Unije za civilnu zaštitu
Izvješće:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
[2017/0309(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
20Rok pointOdrživa upotreba pesticida
Izvješće:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Izvješće o provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida
[2017/2284(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
25Rok pointProvedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
Izvješće:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Izvješće o provedbi Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
[2018/2108(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
74Rok***IpointMinimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode
Izvješće:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode
[2018/0169(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
26***voteSporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.)
Preporuka:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018.–2024.)
[2018/0267(NLE)]
Odbor za ribarstvo
28 voteSporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.) (rezolucija)
Izvješće:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Izvješće o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.)
[2018/0267M(NLE)]
Odbor za ribarstvo
122 votePrijedlog rezolucije u skladu s člankom 108. stavkom 6. Poslovnika prema kojem se traži mišljenje Suda o usklađenosti s Ugovorima predloženoga sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Maroka
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteSporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Maroka
Preporuka:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu
[2018/0349(NLE)]
Odbor za ribarstvo
10***voteSporazum za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu
Preporuka:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu
[2018/0239(NLE)]
Odbor za ribarstvo
67***voteProtokol uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između EU-a i Meksika (pristupanje Hrvatske)
Preporuka:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, trećeg Protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
[2017/0319(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
41Rok***IvoteProgram EU-a za borbu protiv prijevara
Izvješće:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara
[2018/0211(COD)]
Odbor za proračunski nadzor
58Rok***IvoteVišegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove
Izvješće:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Odbor za ribarstvo
101Rok***IvoteMehanizam Unije za civilnu zaštitu
Izvješće:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
[2017/0309(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: srijeda, 30. svibnja 2018.
74Rok***IvoteMinimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode
Izvješće:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode
[2018/0169(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
87Rok***IvoteHomologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Izvješće:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo
[2018/0142(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
37Rok***IvoteProgram za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća te europsku statistiku
Izvješće:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
11Rok*votePDV: Konačan sustav za oporezivanje trgovine između država članica
Izvješće:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja detaljnih tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica
[2018/0164(CNS)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
95Rok voteStrategije integracije Roma
Prijedlozi rezolucija
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Rasprava: srijeda, 30. siječnja 2019.
62Rok voteProvedba odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a
Izvješće:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Izvješće o provedbi odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a
[2018/2111(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
63Rok voteProvedba odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje
Izvješće:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Izvješće o provedbi odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje
[2018/2112(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
22Rok voteProvedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom
Izvješće:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom
[2018/2113(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
64Rok voteProvedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a

Izvješće:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Izvješće o provedbi Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a
[2017/2089(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
33Rok votePropisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana)
Izvješće:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom
[2018/2080(INL)]
Odbor za ustavna pitanja
24Rok voteSveobuhvatna europska industrijska politika o umjetnoj inteligenciji i robotici
Izvješće:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Izvješće o sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici o umjetnoj inteligenciji i robotici
[2018/2088(INI)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
20Rok voteOdrživa upotreba pesticida
Izvješće:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Izvješće o provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida
[2017/2284(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
25Rok voteProvedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
Izvješće:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Izvješće o provedbi Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
[2018/2108(INI)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
15:00 - 17:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
97 pointStanje u Siriji
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2535(RSP)]
102 pointIzvješće o Bosni i Hercegovini za 2018.
Izvješće:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Izvješće o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018.

[2018/2148(INI)]
Odbor za vanjske poslove
17:00 - 19:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
96 pointRasprava s predsjednikom Vijeća ministara Talijanske Republike Giuseppeom Conteom o budućnosti Europe
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointZajednička rasprava - Sporazum o partnerstvu između EU-a i Singapura
14***-Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura
Preporuka:  David Martin (A8-0053/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
13Rok -Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija)
Izvješće:  David Martin (A8-0048/2019)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura

[2018/0093M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
12***-Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura
Preporuka:  David Martin (A8-0054/2019)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
15Rok -Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija)
Izvješće:  David Martin (A8-0049/2019)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane

[2018/0095M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
57***-Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura
Preporuka:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane


[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
93 -Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija)
Izvješće:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane


[2018/0403M(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
94Rok pointNazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u
Usmeno pitanje - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Odbor za prava žena i jednakost spolova
Komisija
Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u
80Rok pointIzazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta
Usmeno pitanje - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Odbor za prava žena i jednakost spolova
Komisija
Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta
  pointZajednička rasprava - Prava pripadnika zajednice LGBTI
126Rok -Prava interseksualnih osoba
Usmena pitanja
 - [2018/2878(RSP)]

Glasovanje će se održati u četvrtak
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Vijeće
Prava interseksualnih osoba
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Komisija
Prava interseksualnih osoba
131Rok -Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.)
Usmeno pitanje
 - [2019/2573(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza

Komisija
Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.)
86Rok pointUpotreba kanabisa u medicinske svrhe
Usmeno pitanje - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Komisija
Upotreba kanabisa u medicinske svrhe
127 pointModifikacija genoma zametne loze u ljudi
Usmena pitanja - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
Vijeće
Modifikacija genoma zametne loze u ljudi
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
Komisija
Modifikacija genoma zametne loze u ljudi
09:00 - 12:20   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)20'
Izvjestitelji   (4x6') 24'
Izvjestitelji za mišljenje   (7x1') 7'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (4x5') 20'
Zastupnici74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)15'
Izvjestitelj6'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Rasprave     item on the agenda
Giuseppe Conte, talijanski premijer30'
Komisija10'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)30'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Podnositelji (odbori)   (4x5') 20'
Podnositelj (klub zastupnika)   (6x2') 12'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (6x5') 30'
Zastupnici104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointMehanizam Unije za civilnu zaštitu
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -Amandmani četvrtak, 7. veljače 2019., 12:00
20item on the agendapointOdrživa upotreba pesticida
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
25item on the agendapointProvedba Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
74item on the agendapointMinimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
41item on the agendapointProgram EU-a za borbu protiv prijevara
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
58item on the agendapointVišegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
87item on the agendapointHomologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
37item on the agendapointProgram za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća te europsku statistiku
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
11item on the agendapointPDV: Konačan sustav za oporezivanje trgovine između država članica
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
95item on the agendapointStrategije integracije Roma
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijapetak, 8. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijapetak, 8. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
62item on the agendapointProvedba odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
63item on the agendapointProvedba odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
22item on the agendapointProvedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
64item on the agendapointProvedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a

Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
33item on the agendapointPropisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
24item on the agendapointSveobuhvatna europska industrijska politika o umjetnoj inteligenciji i robotici
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
13item on the agendapointSporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija)
David Martin (A8-0048/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
15item on the agendapointSporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija)
David Martin (A8-0049/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
94item on the agendapointNazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 12. veljače 2019., 16:00
80item on the agendapointIzazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 12. veljače 2019., 16:00
126item on the agendapointPrava interseksualnih osoba
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 16:00
131item on the agendapointBudućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 13. veljače 2019., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 13. veljače 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 19:00
86item on the agendapointUpotreba kanabisa u medicinske svrhe
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 12. veljače 2019., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 8. veljače 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. veljače 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. veljače 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti