Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 marca 2019 r. - Czwartek, 14 marca 2019 r. 276k
Poniedziałek, 11 marca 2019169kWersja: Środa, 13 marca 2019, 17:59
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
  pointWspólna debata - Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych
75Termin***I-Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW

[2016/0002(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
76Termin***I-Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN)
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
62Termin***IpointProgram „Europejski Korpus Solidarności”
Sprawozdanie:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014
[2018/0230(COD)]
Komisja Kultury i Edukacji
  pointWspólna debata - Cyberbezpieczeństwo
47Termin***I-Akt ws. cyberbezpieczeństwa
Sprawozdanie:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”)

[2017/0225(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
133Termin***I-Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji
Sprawozdanie:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Głosowanie odbędzie się w środę
72Termin***IpointNieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
Sprawozdanie:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
[2018/0082(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  pointWspólna debata - Wietnam
21***-Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem
Zalecenie:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

[2018/0272(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
10 -Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja)
Sprawozdanie:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

[2018/0272M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
58Termin***IpointEuropejska inicjatywa obywatelska
Sprawozdanie:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego roporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
[2017/0220(COD)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
29Termin pointStan stosunków politycznych między UE a Rosją
Sprawozdanie:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją
[2018/2158(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
  pointKrótka prezentacja następującego sprawozdania:
12Termin -Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji
Sprawozdanie:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Sprawozdanie w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji

[2018/2159(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (8x6') 48'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (15x1') 15'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)4'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointWymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
76item on the agendapointScentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
62item on the agendapointProgram „Europejski Korpus Solidarności”
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
47item on the agendapointAkt ws. cyberbezpieczeństwa
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
133item on the agendapointEuropejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 8 marca 2019, 12:00
72item on the agendapointNieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
58item on the agendapointEuropejska inicjatywa obywatelska
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
29item on the agendapointStan stosunków politycznych między UE a Rosją
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
12item on the agendapointBudowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 marca 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 marca 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności