Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. marec 2019 - Četrtek, 14. marec 2019 267k
Ponedeljek, 11. marec 2019161kRazličica: Sreda, 13. marec 2019, 18:02
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 24:00   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
  pointSkupna razprava - Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc
75Rok***I-Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)
Poročilo:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ

[2016/0002(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
76Rok***I-Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)
Poročilo:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011

[2017/0144(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
62Rok***IpointProgram evropske solidarnostne enote
Poročilo:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
  pointSkupna razprava - Kibernetska varnost
47Rok***I-Uredba EU o kibernetski varnosti
Poročilo:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti)

[2017/0225(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
133Rok***I-Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov
Poročilo:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Glasovanje bo v sredo
72Rok***IpointNepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano
Poročilo:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano
[2018/0082(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  pointSkupna razprava - Vietnam
21***-Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov
Priporočilo:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

[2018/0272(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
10 -Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija)
Poročilo:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

[2018/0272M(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
58Rok***IpointEvropska državljanska pobuda
Poročilo:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi
[2017/0220(COD)]
Odbor za ustavne zadeve
29Rok pointStanje političnih odnosov med EU in Rusijo
Poročilo:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Poročilo o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo
[2018/2158(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
En krog govornikov iz političnih skupin
  pointKratka predstavitev naslednjega poročila:
12Rok -Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo
Poročilo:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Poročilo o gradnji zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo

[2018/2159(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
17:00 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)40'
Poročevalci   (8x6') 48'
Pripravljavci mnenja   (15x1') 15'
Poročevalci (člen 52(2) Poslovnika)4'
Razprava brez seznama govornikov   (7x5') 35'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
75item on the agendapointIzmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
76item on the agendapointCentralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
62item on the agendapointProgram evropske solidarnostne enote
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
47item on the agendapointUredba EU o kibernetski varnosti
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
133item on the agendapointEvropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPetek, 8. marec 2019, 12:00
72item on the agendapointNepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
58item on the agendapointEvropska državljanska pobuda
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
29item on the agendapointStanje političnih odnosov med EU in Rusijo
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 6. marec 2019, 13:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
12item on the agendapointGradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 6. marec 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 8. marec 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 12. marec 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. marec 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov