Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 11. ožujka 2019. - Četvrtak, 14. ožujka 2019. 271k
utorak, 12. ožujka 2019.182kVerzija: srijeda, 13. ožujka 2019., 17:54
 Točke dnevnog reda
09:00 - 10:00   Rasprave
10:00 - 12:20   Rasprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 10:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointGlasovanje o zahtjevima za hitni postupak (članak 154.)
93Rok***I-Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Zahtjev Komisije za hitni postupak

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Odbor za ribarstvo
94Rok***I-Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije
Zahtjev Komisije za hitni postupak

[2019/0010(COD)]
Odbor za ribarstvo
134Rok***I-Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
Zahtjev Komisije za hitni postupak

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Odbor za promet i turizam
146Rok pointRodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2614(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
10:00 - 12:20   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
124 pointRasprava s premijerom Slovačke Peterom Pellegrinijem o budućnosti Europe
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
135 voteZahtjev za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier
Izvješće:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier
[2019/2002(IMM)]
Odbor za pravna pitanja
144 voteZahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu
Izvješće:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu
[2018/2247(IMM)]
Odbor za pravna pitanja
145 voteZahtjev za ukidanje imuniteta Dominique Bilde
Izvješće:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Dominique Bilde
[2018/2267(IMM)]
Odbor za pravna pitanja
101 voteProduljenje primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteElektroničke informacije o prijevozu tereta
Izvješće:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta
[2018/0140(COD)]
Odbor za promet i turizam
21***voteDobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma
Preporuka:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma
[2018/0272(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
10 voteDobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (rezolucija)
Izvješće:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma
[2018/0272M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
46***voteProtokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka
Preporuka:  József Nagy (A8-0070/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka
[2018/0238(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
103***voteOvlašćivanje država članica da postanu stranke Konvenciji Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama
Preporuka:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218)
[2018/0116(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
107***voteProtokol o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između EU-a i Kine (pristupanje Hrvatske)
Preporuka:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Narodne Republike Kine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
[2014/0327(NLE)]
Odbor za promet i turizam
30***voteEuro-mediteranski sporazum EU-a i Egipta (pristupanje Hrvatske)
Preporuka:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o Euro-mediteranskom sporazumu o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
[2016/0121(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
17 voteSporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Turkmenistana
Privremeno izvješće:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Privremeno izvješće o nacrtu odluke Vijeća i Komisije o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane
[1998/0031R(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
90*voteProvedbena odluka o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini
Izvješće:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Izvješće o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini
[2018/0812(CNS)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
75Rok***IvoteRazmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS)
Izvješće:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP
[2016/0002(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
76Rok***IvoteCentralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN)
Izvješće:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011
[2017/0144(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
62Rok***IvoteProgram Europskih snaga solidarnosti
Izvješće:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
47Rok***IvoteAkt EU-a o kibersigurnosti
Izvješće:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”)
[2017/0225(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
72Rok***IvoteNepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom
Izvješće:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom
[2018/0082(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
58Rok***IvoteEuropska građanska inicijativa
Izvješće:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi
[2017/0220(COD)]
Odbor za ustavna pitanja
57Rok***IvoteUvoz kulturnih dobara
Izvješće:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara
[2017/0158(COD)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Rasprava: srijeda, 24. listopada 2018.
97Rok***IvoteZaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament
Izvješće:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament
[2018/0336(COD)]
Odbor za ustavna pitanja
122Rok voteSigurnosne prijetnje povezane sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i moguće djelovanje na razini EU-a za njihovo smanjenje
Prijedlozi rezolucija
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Rasprava: srijeda, 13. veljače 2019.
29Rok voteStanje političkih odnosa EU-a i Rusije
Izvješće:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Izvješće o stanju političkih odnosa EU-a i Rusije
[2018/2158(INI)]
Odbor za vanjske poslove
12Rok voteIzgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje
Izvješće:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Izvješće o izgradnji kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje
[2018/2159(INI)]
Odbor za vanjske poslove
15:00 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
123Rok pointEuropski režim sankcija za kršenje ljudskih prava
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2580(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
16Rok pointIzvješće o Turskoj za 2018.
Izvješće:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018.
[2018/2150(INI)]
Odbor za vanjske poslove
153Rok pointKrizna situacija u Venezueli
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2628(RSP)]
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
117Rok pointPopratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane
Izvješće:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o analizi popratnih mjera koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća Europskog parlamenta o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane
[2018/2115(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 113.
  pointZajednička rasprava - Afganistan
32***-Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana
Preporuka:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge stran

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
33Rok -Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija)
Izvješće:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane

[2015/0302M(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
31Rok pointSporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina
Izvješće:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina
[2018/2246(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 113.
13Rok***IpointZahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga
Izvješće:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
138Rok pointHitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2612(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
99Rok***IpointVizni informacijski sustav
Izvješće:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
70Rok***IpointFond za azil i migracije
Izvješće:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
71Rok***IpointInstrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza
Izvješće:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
69Rok***IpointFond za unutarnju sigurnost
Izvješće:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za unutarnju sigurnost
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
09:00 - 10:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Rasprave     item on the agenda
Peter Pellegrini, premijer Slovačke30'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Zastupnici74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)15'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)30'
Komisija (uključujući odgovore)45'
Izvjestitelji   (9x6') 54'
Izvjestitelji za mišljenje   (11x1') 11'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (12x5') 60'
Zastupnici194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointPravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 12. ožujka 2019., 13:00
94item on the agendapointOdobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 12. ožujka 2019., 13:00
134item on the agendapointOdređeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
Ismail Ertug
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 12. ožujka 2019., 13:00
146item on the agendapointRodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
75item on the agendapointRazmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
76item on the agendapointCentralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
62item on the agendapointProgram Europskih snaga solidarnosti
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
47item on the agendapointAkt EU-a o kibersigurnosti
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
72item on the agendapointNepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
58item on the agendapointEuropska građanska inicijativa
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
57item on the agendapointUvoz kulturnih dobara
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
97item on the agendapointZaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
122item on the agendapointSigurnosne prijetnje povezane sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i moguće djelovanje na razini EU-a za njihovo smanjenje
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijapetak, 8. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijapetak, 8. ožujka 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
29item on the agendapointStanje političkih odnosa EU-a i Rusije
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
  -Zajednički alternativni prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
12item on the agendapointIzgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
123item on the agendapointEuropski režim sankcija za kršenje ljudskih prava
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 13. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 13. ožujka 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 19:00
16item on the agendapointIzvješće o Turskoj za 2018.
Kati Piri (A8-0091/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
153item on the agendapointKrizna situacija u Venezueli
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 25. ožujka 2019., 20:00
117item on the agendapointPopratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
33item on the agendapointSporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
31item on the agendapointSporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
13item on the agendapointZahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
138item on the agendapointHitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
99item on the agendapointVizni informacijski sustav
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
70item on the agendapointFond za azil i migracije
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
71item on the agendapointInstrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
69item on the agendapointFond za unutarnju sigurnost
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 8. ožujka 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. ožujka 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. ožujka 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti