Napirend
Strasbourg2019. március 11., Hétfő - 2019. március 14., Csütörtök 275k
2019. március 12., kedd183kVáltozat: 2019. március 13., szerda, 17:55
 Napirendi pontok
09:00 - 10:00   Viták
10:00 - 12:20   Viták
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 24:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 10:00   Viták       Felszólalási  idő
  pointSzavazás a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről (az eljárási szabályzat 154. cikke)
93Határidő***I-Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok
A Bizottság sürgősségi eljárásra irányuló kérelme

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Halászati Bizottság
94Határidő***I-Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek
A Bizottság sürgősségi eljárásra irányuló kérelme

[2019/0010(COD)]
Halászati Bizottság
134Határidő***I-A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai
A Bizottság sürgősségi eljárásra irányuló kérelme

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
146Határidő pointA nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2614(RSP)]
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
10:00 - 12:20   Viták       Felszólalási  idő
124 pointVita a Szlovák Köztársaság miniszterelnökével, Peter Pellegrinivel Európa jövőjéről
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
135 voteMonika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Jelentés a Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
[2019/2002(IMM)]
Jogi Bizottság
144 voteJean-Marie Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Jelentés a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
[2018/2247(IMM)]
Jogi Bizottság
145 voteDominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Jelentés a Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
[2018/2267(IMM)]
Jogi Bizottság
101 voteA Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztése a kilencedik parlamenti ciklus végéig
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteElektronikus áruszállítási információk
Jelentés:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Jelentés az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról
[2018/0140(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
21***voteAz erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás
Ajánlás:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Ajánlás az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[2018/0272(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
10 voteAz erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[2018/0272M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
46***voteA személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményt módosító jegyzőkönyv
Ajánlás:  József Nagy (A8-0070/2019)
Ajánlás az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről
[2018/0238(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
103***voteAz Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez történő tagállami csatlakozás engedélyezése
Ajánlás:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Ajánlás a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218 sz.) az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről
[2018/0116(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
107***voteAz EU és Kína közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása)
Ajánlás:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Ajánlás a tengeri szállításról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2014/0327(NLE)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
30***voteAz EU–Egyiptom euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása)
Ajánlás:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[2016/0121(NLE)]
Külügyi Bizottság
17 voteAz EU–Türkmenisztán partnerségi és együttműködési megállapodás
Időközi jelentés:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Időközi jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség általi megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló tervezetről
[1998/0031R(NLE)]
Külügyi Bizottság
90*voteA DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló végrehajtási határozat
Jelentés:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről
[2018/0812(CNS)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
75Határidő***IvoteA harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS)
Jelentés:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Jelentés a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2016/0002(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
76Határidő***IvoteA harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer
Jelentés:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Jelentés az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0144(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
62Határidő***IvoteAz Európai Szolidaritási Testület programja
Jelentés:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Jelentés az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0230(COD)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
47Határidő***IvoteUniós kiberbiztonsági jogszabály
Jelentés:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Jelentés az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról
[2017/0225(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
72Határidő***IvoteAz élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
Jelentés:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Jelentés az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2018/0082(COD)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
58Határidő***IvoteAz európai polgári kezdeményezés
Jelentés:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Jelentés az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0220(COD)]
Alkotmányügyi Bizottság
57Határidő***IvoteKulturális javak behozatala
Jelentés:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Jelentés a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2017/0158(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Vita: 2018. október 24., szerda
97Határidő***IvoteA személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben
Jelentés:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Jelentés a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0336(COD)]
Alkotmányügyi Bizottság
122Határidő voteA kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések
Állásfoglalási indítványok
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Vita: 2019. február 13., szerda
29Határidő voteAz EU és Oroszország közötti kapcsolatok állása
Jelentés:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Jelentés az EU és Oroszország közötti kapcsolatok állásásól
[2018/2158(INI)]
Külügyi Bizottság
12Határidő voteA konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése
Jelentés:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Jelentés a konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítéséről
[2018/2159(INI)]
Külügyi Bizottság
15:00 - 24:00   Viták       Felszólalási  idő
123Határidő pointEmberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2580(RSP)]
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
16Határidő pointATörökországról szóló, 2018. évi jelentés
Jelentés:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Jelentés a Törökországról szóló, 2018. évi jelentésről
[2018/2150(INI)]
Külügyi Bizottság
153Határidő pointVenezuelai szükséghelyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2628(RSP)]
A szavazásra a következő ülésen kerül sor.
117Határidő pointA harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés
Jelentés:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló európai parlamenti jelentést két évvel követő, EKSZ általi nyomon követés mérlegére vonatkozó ajánlásáról
[2018/2115(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 113. cikke
  pointKözös vita - Afganisztán
32***-Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között
Ajánlás:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Külügyi Bizottság
33Határidő -Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás)
Jelentés:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[2015/0302M(NLE)]
Külügyi Bizottság
31Határidő pointAz EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás
Jelentés:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Jelentés az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodásról szóló, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének címzett európai parlamenti ajánlásról
[2018/2246(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 113. cikke
13Határidő***IpointA termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei
Jelentés:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Jelentés a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
138Határidő pointHarmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2612(RSP)]
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
99Határidő***IpointVízuminformációs Rendszer
Jelentés:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Jelentés a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2016/399, az XX/2018 [információs rendszerek közötti interoperabilitásról szóló rendelet] rendelet és a 2004/512/EK határozat módosításáról, továbbá a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
70Határidő***IpointMenekültügyi és Migrációs Alap
Jelentés:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Jelentés a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
71Határidő***IpointA határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
Jelentés:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Jelentés a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
69Határidő***IpointBelső Biztonsági Alap
Jelentés:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Jelentés a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
09:00 - 10:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
„Catch the eye”5'
Képviselők30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Viták     item on the agenda
Peter Pellegrini, Szlovákia miniszterelnöke30'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Képviselők74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)15'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)30'
Bizottság (válaszokkal együtt)45'
Előadók   (9x6') 54'
A vélemény előadói   (11x1') 11'
„Catch the eye”   (12x5') 60'
Képviselők194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointAz Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok
  -Módosítások; elutasítás2019. március 12., kedd, 13:00
94item on the agendapointAz Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek
  -Módosítások; elutasítás2019. március 12., kedd, 13:00
134item on the agendapointA vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai
Ismail Ertug
  -Módosítások; elutasítás2019. március 12., kedd, 13:00
146item on the agendapointA nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
75item on the agendapointA harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
76item on the agendapointA harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
62item on the agendapointAz Európai Szolidaritási Testület programja
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
47item on the agendapointUniós kiberbiztonsági jogszabály
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
72item on the agendapointAz élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
58item on the agendapointAz európai polgári kezdeményezés
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
57item on the agendapointKulturális javak behozatala
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
97item on the agendapointA személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
122item on the agendapointA kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 8., péntek, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 8., péntek, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 11., hétfő, 19:00
29item on the agendapointAz EU és Oroszország közötti kapcsolatok állása
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. március 6., szerda, 13:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 11., hétfő, 19:00
12item on the agendapointA konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. március 6., szerda, 13:00
123item on the agendapointEmberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 20:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 13., szerda, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 19:00
16item on the agendapointATörökországról szóló, 2018. évi jelentés
Kati Piri (A8-0091/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
153item on the agendapointVenezuelai szükséghelyzet
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 20., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 25., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 25., hétfő, 20:00
117item on the agendapointA harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
33item on the agendapointPartnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
31item on the agendapointAz EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -Módosítások2019. március 6., szerda, 13:00
13item on the agendapointA termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
138item on the agendapointHarmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 12., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 12., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. március 13., szerda, 16:00
99item on the agendapointVízuminformációs Rendszer
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
70item on the agendapointMenekültügyi és Migrációs Alap
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
71item on the agendapointA határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
69item on the agendapointBelső Biztonsági Alap
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. március 6., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. március 8., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. március 11., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. március 12., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. március 13., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat