Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019 279k
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019188kVerżjoni: L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 17:58
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 10:00   Dibattiti
10:00 - 12:20   Dibattiti
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 24:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 10:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointVotazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura)
93Skadenza***I-Regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Kumitat għas-Sajd
94Skadenza***I-Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti

[2019/0010(COD)]
Kumitat għas-Sajd
134Skadenza***I-Ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
Talba tal-Kummissjoni għal proċedura urġenti

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
146Skadenza pointBilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2614(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
10:00 - 12:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
124 pointDibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika Slovakka, Peter Pellegrini, dwar il-Futur tal-Ewropa
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
135 voteTalba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier
Rapport:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier
[2019/2002(IMM)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
144 voteTalba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen
Rapport:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean Marie Le Pen
[2018/2247(IMM)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
145 voteTalba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde
Rapport:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde
[2018/2267(IMM)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
101 voteProroga tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem id-disa' leġiżlatura
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteInformazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija
Rapport:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija
[2018/0140(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
21***voteFtehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali
Rakkomandazzjoni:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Rakkomandazzjoni dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali
[2018/0272(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
10 voteFtehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni)
Rapport:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali
[2018/0272M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
46***voteProtokoll li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali
Rakkomandazzjoni:  József Nagy (A8-0070/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali
[2018/0238(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
103***voteAwtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex isiru parti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar approċċ integrat ta' sikurezza, sigurtà, u servizz f'partiti tal-futbol u avvenimenti sportivi oħra
Rakkomandazzjoni:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex isiru Parti, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Approċċ Integrat ta' Sikurezza, Sigurtà u Servizz f'Partiti tal-Futbol u Avvenimenti Sportivi Oħra (CETS Nru. 218)
[2018/0116(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
107***voteProtokoll li jemenda l-Ftehim KE-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (adeżjoni tal-Kroazja)
Rakkomandazzjoni:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport Marittimu bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea
[2014/0327(NLE)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
30***voteFtehim Ewro-Mediterranju UE-Eġittu (adeżjoni tal-Kroazja)
Rakkomandazzjoni:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea
[2016/0121(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
17 voteFtehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni UE/Turkmenistan
Rapport interim:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Rapport interim dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika tal-ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi Sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u t-Turkmenistan, fuq in-naħa l-oħra
[1998/0031R(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
90*voteDeċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA
Rapport:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA
[2018/0812(CNS)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
75Skadenza***IvoteSkambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS)
Rapport:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI, fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi u fir-rigward tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS), u tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI
[2016/0002(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
76Skadenza***IvoteSistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN)
Rapport:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u tkun ta’ sostenn għaliha u li jemenda r-Regolament (UE) Nru. 1077/2011
[2017/0144(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
62Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà
Rapport:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropewta' Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014

[2018/0230(COD)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
47Skadenza***IvoteAtt tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà
Rapport:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà" li jħassar ir-Regolament (UE) 526/2013, u li jikkonċerna ċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà")
[2017/0225(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
72Skadenza***IvotePrattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel
Rapport:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel
[2018/0082(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
58Skadenza***IvoteInizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
Rapport:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej
[2017/0220(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
57Skadenza***IvoteL-importazzjoni ta' beni kulturali
Rapport:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni ta’ beni kulturali
[2017/0158(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Dibattitu: L-Erbgħa, 24 ta' Ottubru 2018
97Skadenza***IvoteIl-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
Rapport:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 rigward proċedura ta' verifika relatata mal-ksur ta' regoli dwar il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
[2018/0336(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
122Skadenza voteTheddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Dibattitu: L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019
29Skadenza voteL-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
Rapport:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Rapport dwar l-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
[2018/2158(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
12Skadenza voteTisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti
Rapport:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Rapport dwar it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti
[2018/2159(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
15:00 - 24:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
123Skadenza pointReġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2580(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
16Skadenza pointRapport tal-2018 dwar it-Turkija
Rapport:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija
[2018/2150(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
153Skadenza pointIs-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2628(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
117Skadenza pointIs-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi
Rapport:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-Kunsill dwar l-analiżi tas-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi
[2018/2115(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura
  pointDibattitu konġunt - L-Afganistan
32***-Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp
Rakkomandazzjoni:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan, min-naħa l-oħra

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
33Skadenza -Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni)
Rapport:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Rapport dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan, min-naħa l-oħra

[2015/0302M(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
31Skadenza pointFtehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino
Rapport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino
[2018/2246(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura
13Skadenza***IpointRekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi
Rapport:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
138Skadenza pointUrġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2612(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
99Skadenza***IpointSistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża
Rapport:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
70Skadenza***IpointL-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
Rapport:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
71Skadenza***IpointStrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
Rapport:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
69Skadenza***IpointFond għas-Sigurtà Interna
Rapport:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għas-Sigurtà Interna
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
09:00 - 10:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
"Catch the eye"5'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Dibattiti     item on the agenda
Peter Pellegrini, Prim Ministru tas-Slovakkja30'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Membri74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)15'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)30'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)45'
Rapporteurs   (9x6') 54'
Rapporteurs għal opinjoni   (11x1') 11'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Membri194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointRegoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 13:00
94item on the agendapointAwtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 13:00
134item on the agendapointĊerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
Ismail Ertug
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 13:00
146item on the agendapointBilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
75item on the agendapointSkambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
76item on the agendapointSistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
62item on the agendapointL-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
47item on the agendapointAtt tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
72item on the agendapointPrattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
58item on the agendapointInizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
57item on the agendapointL-importazzjoni ta' beni kulturali
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
97item on the agendapointIl-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
122item on the agendapointTheddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
29item on the agendapointL-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti alternattiviIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
12item on the agendapointTisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
123item on the agendapointReġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 19:00
16item on the agendapointRapport tal-2018 dwar it-Turkija
Kati Piri (A8-0091/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
153item on the agendapointIs-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 20:00
117item on the agendapointIs-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
33item on the agendapointFtehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
31item on the agendapointFtehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
13item on the agendapointRekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
138item on the agendapointUrġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
99item on the agendapointSistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
70item on the agendapointL-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
71item on the agendapointStrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
69item on the agendapointFond għas-Sigurtà Interna
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Marzu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza