Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 11. března 2019 - Čtvrtek, 14. března 2019 275k
Středa, 13. března 2019190kVerze: Středa, 13. března 2019, 17:45
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)
18:00 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
125Lhůta pointZměna klimatu
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2582(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
41 pointPříprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení Spojeného království z EU
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
65***IvoteVšeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království
Zpráva:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
68***IvotePokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU
Zpráva:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
104***IvotePokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království z EU
Zpráva:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska („Spojené království“) z Evropské unie
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
66***IvoteBezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Zpráva:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
32***voteDohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem
Doporučení:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
33Lhůta voteDohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)
Zpráva:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie
[2015/0302M(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
108***voteÚčast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Doporučení:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření ujednání mezi Evropskou unií na jedné straně a Norským královstvím, Islandskou republikou, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o účasti těchto států na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jménem Unie
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
23 voteRozsah a mandát zvláštních zástupců EU
Zpráva:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně rozsahu a mandátu zvláštních zástupců EU
[2018/2116(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Článek 113 jednacího řádu
13Lhůta***IvotePožadavky na přístupnost u výrobků a služeb
Zpráva:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Rozprava: Středa, 13. září 2017
99Lhůta***IvoteVízový informační systém
Zpráva:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
70Lhůta***IvoteAzylový a migrační fond
Zpráva:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
71Lhůta***IvoteNástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
Zpráva:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
69Lhůta***IvoteFond pro vnitřní bezpečnost
Zpráva:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
42Lhůta***IvoteDefinice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin
Zpráva:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Středa, 28. února 2018
59Lhůta***IvoteNavržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
Zpráva:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
105Lhůta***IvoteStanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU
Zpráva:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
64Lhůta***IvoteSpolečná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Zpráva:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
67Lhůta***IvoteSpolečná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Zpráva:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
93Lhůta***IvotePravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie
Zpráva:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Výbor pro rybolov
(dosud nepřijato)
94Lhůta***IvoteOprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie
Zpráva:
[2019/0010(COD)]
Výbor pro rybolov
(dosud nepřijato)
134Lhůta***IvoteUrčité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
Zpráva:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
(dosud nepřijato)
80Lhůta voteNávrhy usnesení - Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Rozprava: Čtvrtek, 14. února 2019
117Lhůta voteNásledné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany
Zpráva:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se hodnocení následných kroků ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany
[2018/2115(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Článek 113 jednacího řádu
31Lhůta voteDohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem
[2018/2246(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Článek 113 jednacího řádu
15:00 - 17:00   Rozpravy       Řečnická doba
141Lhůta pointDoporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy
Prohlášení Komise
[2019/2537(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
  pointSpolečná rozprava - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik
139Lhůta -Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
Zpráva:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019

[2018/2119(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
140Lhůta -Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
Zpráva:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019

[2018/2120(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)      
133Lhůta***IvoteEvropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
Zpráva:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
51Lhůta***IvoteZměna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Zpráva:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Uni
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
112Lhůta***IvoteZměna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Zpráva:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
52Lhůta***IvotePřístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí
Zpráva:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
102Lhůta***IvoteProdloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie
Zpráva:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
53Lhůta***IvotePotírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání
Zpráva:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
131Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Lhůta voteNámitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Lhůta voteNámitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Lhůta voteNámitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: účinné látky včetně thiaklopridu
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Lhůta voteZpráva o Turecku za rok 2018
Zpráva:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2018
[2018/2150(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
139Lhůta voteEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
Zpráva:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
[2018/2119(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
140Lhůta voteEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
Zpráva:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
[2018/2120(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
18:00 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)       Řečnická doba
74Lhůta***IpointMinimální krytí ztrát z nevýkonných expozic
Zpráva:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
115Lhůta pointZřízení Evropského měnového fondu
Průběžná zpráva:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
[2017/0333R(APP)]
Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor
54Lhůta***IpointOchrana hospodářské soutěže v letecké dopravě
Zpráva:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
49Lhůta pointObecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
Zpráva:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2020, oddíl III – Komise
[2019/2001(BUD)]
Rozpočtový výbor
147Lhůta pointSituace v Nikaragui
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2615(RSP)]
111*pointPříslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí
Zpráva:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Výbor pro právní záležitosti
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)20'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (4x1') 4'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)     item on the agenda
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)25'
Zpravodajové   (7x6') 42'
Navrhovatelé   (3x1') 3'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (6x5') 30'
Poslanci164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointZměna klimatu
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. března 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. března 2019, 16:00
33item on the agendapointDohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. března 2019, 13:00
13item on the agendapointPožadavky na přístupnost u výrobků a služeb
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
99item on the agendapointVízový informační systém
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
70item on the agendapointAzylový a migrační fond
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
71item on the agendapointNástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
69item on the agendapointFond pro vnitřní bezpečnost
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
42item on the agendapointDefinice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
59item on the agendapointNavržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
105item on the agendapointStanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 8. března 2019, 12:00
64item on the agendapointSpolečná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
67item on the agendapointSpolečná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
93item on the agendapointPravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 12. března 2019, 13:00
94item on the agendapointOprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 12. března 2019, 13:00
134item on the agendapointUrčité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
Ismail Ertug
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 12. března 2019, 13:00
80item on the agendapointEvropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Návrh usneseníStředa, 6. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 12. března 2019, 16:00
117item on the agendapointNásledné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. března 2019, 13:00
31item on the agendapointDohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. března 2019, 13:00
141item on the agendapointDoporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. března 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. března 2019, 16:00
139item on the agendapointEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. března 2019, 13:00
140item on the agendapointEvropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. března 2019, 13:00
133item on the agendapointEvropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 8. března 2019, 12:00
51item on the agendapointZměna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
112item on the agendapointZměna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
52item on the agendapointPřístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
102item on the agendapointProdloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
53item on the agendapointPotírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
131item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu
  -Pozměňovací návrhyPátek, 8. března 2019, 12:00
127item on the agendapointNámitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -Pozměňovací návrhyPátek, 8. března 2019, 12:00
128item on the agendapointNámitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87411 (MON-87411-9)
  -Pozměňovací návrhyPátek, 8. března 2019, 12:00
129item on the agendapointNámitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -Pozměňovací návrhyPátek, 8. března 2019, 12:00
130item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: účinné látky včetně thiaklopridu
  -Pozměňovací návrhyPátek, 8. března 2019, 12:00
16item on the agendapointZpráva o Turecku za rok 2018
Kati Piri (A8-0091/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. března 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimální krytí ztrát z nevýkonných expozic
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
115item on the agendapointZřízení Evropského měnového fondu
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. března 2019, 13:00
54item on the agendapointOchrana hospodářské soutěže v letecké dopravě
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. března 2019, 13:00
49item on the agendapointObecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 11. března 2019, 19:00
147item on the agendapointSituace v Nikaragui
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. března 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. března 2019, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 8. března 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 11. března 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 12. března 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. března 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí