Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 11. ožujka 2019. - Četvrtak, 14. ožujka 2019. 271k
srijeda, 13. ožujka 2019.185kVerzija: srijeda, 13. ožujka 2019., 17:54
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 17:00   Rasprave
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
125Rok pointKlimatske promjene
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2582(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
Glasovanje će se održati u četvrtak
41 pointPriprema sjednice Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. i povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Izjave Vijeća i Komisije
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
65***IvoteOpća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu
Izvješće:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
68***IvoteNastavak programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Izvješće:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
104***IvoteNastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Izvješće:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
66***IvoteSigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Izvješće:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Odbor za promet i turizam
32***voteSporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana
Preporuka:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge stran
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
33Rok voteSporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija)
Izvješće:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane
[2015/0302M(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
108***voteSudjelovanje Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
Preporuka:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije, s jedne strane, i Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
23 votePodručje djelovanja i mandat posebnih predstavnika EU-a
Izvješće:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o području djelovanja i mandatu posebnih predstavnika EU-a
[2018/2116(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 113.
13Rok***IvoteZahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga
Izvješće:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Rasprava: srijeda, 13. rujna 2017.
99Rok***IvoteVizni informacijski sustav
Izvješće:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
70Rok***IvoteFond za azil i migracije
Izvješće:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
71Rok***IvoteInstrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza
Izvješće:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
69Rok***IvoteFond za unutarnju sigurnost
Izvješće:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za unutarnju sigurnost
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
42Rok***IvoteDefinicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla
Izvješće:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: srijeda, 28. veljače 2018.
59Rok***IvoteNacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije
Izvješće:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Odbor za pravna pitanja
105Rok***IvoteUtvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Izvješće:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
64Rok***IvoteZajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Izvješće:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Odbor za promet i turizam
67Rok***IvoteZajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Izvješće:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Odbor za promet i turizam
93Rok***IvotePravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Izvješće:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Odbor za ribarstvo
(još nije usvojeno)
94Rok***IvoteOdobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije
Izvješće:
[2019/0010(COD)]
Odbor za ribarstvo
(još nije usvojeno)
134Rok***IvoteOdređeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
Izvješće:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Odbor za promet i turizam
(još nije usvojeno)
80Rok votePrijedlozi rezolucija - Europa koja štiti: Čist zrak za sve
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Rasprava: četvrtak, 14. veljače 2019.
117Rok votePopratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane
Izvješće:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o analizi popratnih mjera koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća Europskog parlamenta o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane
[2018/2115(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 113.
31Rok voteSporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina
Izvješće:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina
[2018/2246(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 113.
15:00 - 17:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
141Rok pointPreporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a
Izjava Komisije
[2019/2537(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
  pointZajednička rasprava - Europski semestar o ekonomskoj politici i usklađivanju
139Rok -Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019.
Izvješće:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019.

[2018/2119(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
140Rok -Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019.
Izvješće:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019.

[2018/2120(INI)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)      
133Rok***IvoteEuropski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara
Izvješće:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
51Rok***IvoteIzmjena Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Izvješće:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Odbor za promet i turizam
112Rok***IvoteIzmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Izvješće:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Odbor za promet i turizam
52Rok***IvoteLučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada
Izvješće:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Odbor za promet i turizam
102Rok***IvoteProduljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije
Izvješće:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
53Rok***IvoteBorba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja
Izvješće:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
131Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: aktivne tvari uključujući tiakloprid
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Rok voteIzvješće o Turskoj za 2018.
Izvješće:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018.
[2018/2150(INI)]
Odbor za vanjske poslove
139Rok voteEuropski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019.
Izvješće:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019.
[2018/2119(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
140Rok voteEuropski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019.
Izvješće:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019.
[2018/2120(INI)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)       Vrijeme za izlaganje
74Rok***IpointMinimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti
Izvješće:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
115Rok pointOsnivanje Europskog monetarnog fonda
Privremeno izvješće:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda
[2017/0333R(APP)]
Odbor za proračune
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
54Rok***IpointZaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu
Izvješće:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Odbor za promet i turizam
49Rok pointSmjernice za proračun za 2020. - dio III.
Izvješće:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2020., dio III. – Komisija
[2019/2001(BUD)]
Odbor za proračune
147Rok pointStanje u Nikaragvi
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2615(RSP)]
111*pointNadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece
Izvješće:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Odbor za pravna pitanja
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)20'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Komisija (uključujući odgovore)15'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelji za mišljenje   (4x1') 4'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)     item on the agenda
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)25'
Izvjestitelji   (7x6') 42'
Izvjestitelji za mišljenje   (3x1') 3'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (6x5') 30'
Zastupnici164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointKlimatske promjene
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
33item on the agendapointSporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
13item on the agendapointZahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
99item on the agendapointVizni informacijski sustav
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
70item on the agendapointFond za azil i migracije
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
71item on the agendapointInstrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
69item on the agendapointFond za unutarnju sigurnost
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
42item on the agendapointDefinicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
59item on the agendapointNacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
105item on the agendapointUtvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Amandmani; odbijanjepetak, 8. ožujka 2019., 12:00
64item on the agendapointZajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
67item on the agendapointZajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
93item on the agendapointPravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 12. ožujka 2019., 13:00
94item on the agendapointOdobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 12. ožujka 2019., 13:00
134item on the agendapointOdređeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
Ismail Ertug
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 12. ožujka 2019., 13:00
80item on the agendapointEuropa koja štiti: Čist zrak za sve
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 12. ožujka 2019., 16:00
117item on the agendapointPopratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
31item on the agendapointSporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
141item on the agendapointPreporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
139item on the agendapointEuropski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019.
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
140item on the agendapointEuropski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019.
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
133item on the agendapointEuropski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Amandmani; odbijanjepetak, 8. ožujka 2019., 12:00
51item on the agendapointIzmjena Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
112item on the agendapointIzmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
52item on the agendapointLučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
102item on the agendapointProduljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
53item on the agendapointBorba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
131item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin
  -Amandmani petak, 8. ožujka 2019., 12:00
127item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -Amandmani petak, 8. ožujka 2019., 12:00
128item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9)
  -Amandmani petak, 8. ožujka 2019., 12:00
129item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -Amandmani petak, 8. ožujka 2019., 12:00
130item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: aktivne tvari uključujući tiakloprid
  -Amandmani petak, 8. ožujka 2019., 12:00
16item on the agendapointIzvješće o Turskoj za 2018.
Kati Piri (A8-0091/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
74item on the agendapointMinimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
115item on the agendapointOsnivanje Europskog monetarnog fonda
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Amandmani srijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
54item on the agendapointZaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
49item on the agendapointSmjernice za proračun za 2020. - dio III.
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Amandmani ponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
147item on the agendapointStanje u Nikaragvi
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. ožujka 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. ožujka 2019., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 8. ožujka 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. ožujka 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. ožujka 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti