Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019 279k
L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019193kVerżjoni: L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 17:58
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 17:00   Dibattiti
17:00 - 18:00   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)
18:00 - 24:00   Dibattiti (jew fi tmiem il-votazzjonijiet)
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
125Skadenza pointIt-tibdil fil-klima
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2582(RSP)]
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
41 pointTħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta' Marzu 2019 u l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
65***IvoteAwtorizzazzjoni Ġenerali ta' Esportazzjoni tal-Unjoni għall-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit
Rapport:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 billi tingħata Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
68***IvoteTkomplija tal-programmi għall-kooperazzjoni territorjali PEACE IV (l-Irlanda - ir-Renju Unit) u r-Renju Unit - l-Irlanda (l-Irlanda - l-Irlanda ta' Fuq - l-Iskozja) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE
Rapport:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex ikunu jistgħu jitkomplew il-programmi għall-kooperazzjoni territorjali PEACE IV (l-Irlanda - ir-Renju Unit) u għar-Renju Unit - l-Irlanda (l-Irlanda - l-Irlanda ta' Fuq - l-Iskozja) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
104***IvoteIt-tkomplija tal-attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE
Rapport:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula d-dispożizzjonijiet għat-tkomplija tal-attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ("ir-Renju Unit") mill-Unjoni Ewropea.
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
66***IvoteSikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Rapport:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
32***voteFtehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp
Rakkomandazzjoni:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan, min-naħa l-oħra
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
33Skadenza voteFtehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni)
Rapport:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Rapport dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan, min-naħa l-oħra
[2015/0302M(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
108***voteIl-parteċipazzjoni tan-Norveġja, l-Iżlanda, l-Iżvizzera u l-Liechtenstein fl-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operazzjonali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja
Rakkomandazzjoni:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u r-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein, min-naħa l-oħra, dwar il-parteċipazzjoni ta' dawk l-Istati fl-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operazzjonali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
23 voteIl-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE
Rapport:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE
[2018/2116(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura
13Skadenza***IvoteRekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi
Rapport:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Dibattitu: L-Erbgħa, 13 ta' Settembru 2017
99Skadenza***IvoteSistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża
Rapport:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
70Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
Rapport:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
71Skadenza***IvoteStrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
Rapport:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
69Skadenza***IvoteFond għas-Sigurtà Interna
Rapport:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għas-Sigurtà Interna
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
42Skadenza***IvoteId-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż
Rapport:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Rapport dwar il-proposta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: L-Erbgħa, 28 ta' Frar 2018
59Skadenza***IvoteEmendi proposti għall-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Rapport:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
105Skadenza***IvoteL-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE
Rapport:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
64Skadenza***IvoteRegoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Rapport:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
67Skadenza***IvoteRegoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Rapport:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
93Skadenza***IvoteRegoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Rapport:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Kumitat għas-Sajd
(għadu mhux adottat)
94Skadenza***IvoteAwtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni
Rapport:
[2019/0010(COD)]
Kumitat għas-Sajd
(għadu mhux adottat)
134Skadenza***IvoteĊerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
Rapport:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
(għadu mhux adottat)
80Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Dibattitu: Il-Ħamis, 14 ta' Frar 2019
117Skadenza voteIs-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi
Rapport:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-Kunsill dwar l-analiżi tas-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi
[2018/2115(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura
31Skadenza voteFtehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino
Rapport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino
[2018/2246(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura
15:00 - 17:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
141Skadenza pointRakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2019/2537(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
  pointDibattitu konġunt - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika
139Skadenza -Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
Rapport:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019

[2018/2119(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
140Skadenza -Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
Rapport:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019

[2018/2120(INI)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
17:00 - 18:00   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)      
133Skadenza***IvoteL-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni
Rapport:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
51Skadenza***IvoteEmenda għar-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Rapport:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
112Skadenza***IvoteEmenda għar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Rapport:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
52Skadenza***IvoteFaċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti
Rapport:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti, li tħassar id-Direttiva 2000/59/KE u li temenda d-Direttiva 2009/16/KE u d-Direttiva 2010/65/UE
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
102Skadenza***IvoteEstensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-dejta previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni
Rapport:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 biex jittawwal il-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-dejta previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
53Skadenza***IvoteIl-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament mhux bi flus kontanti
Rapport:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta' mezzi ta' pagament mhux bi flus kontanti u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/413/JHA
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
131Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inkluż il-klotijanidin
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Sustanzi attivi, inkluż it-tijakloprid
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Skadenza voteRapport tal-2018 dwar it-Turkija
Rapport:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija
[2018/2150(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
139Skadenza voteSemestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
Rapport:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
[2018/2119(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
140Skadenza voteSemestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
Rapport:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
[2018/2120(INI)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
18:00 - 24:00   Dibattiti (jew fi tmiem il-votazzjonijiet)       Ħin għad-diskorsi
74Skadenza***IpointKopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi
Rapport:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
115Skadenza pointL-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew
Rapport interim:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew
[2017/0333R(APP)]
Kumitat għall-Baġits
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
54Skadenza***IpointIs-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru
Rapport:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
49Skadenza pointLinji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III
Rapport:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni
[2019/2001(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
147Skadenza pointIs-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2615(RSP)]
111*pointIl-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri
Rapport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (riformulazzjoni)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
"Catch the eye"5'
Membri90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Dibattiti (jew fi tmiem il-votazzjonijiet)     item on the agenda
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)25'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs għal opinjoni   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Membri164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointIt-tibdil fil-klima
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
33item on the agendapointFtehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
13item on the agendapointRekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
99item on the agendapointSistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
70item on the agendapointL-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
71item on the agendapointStrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
69item on the agendapointFond għas-Sigurtà Interna
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
42item on the agendapointId-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
59item on the agendapointEmendi proposti għall-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
105item on the agendapointL-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Emendi; rifjutIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
64item on the agendapointRegoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
67item on the agendapointRegoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
93item on the agendapointRegoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 13:00
94item on the agendapointAwtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 13:00
134item on the agendapointĊerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
Ismail Ertug
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 13:00
80item on the agendapointEwropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 16:00
117item on the agendapointIs-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
31item on the agendapointFtehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
141item on the agendapointRakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
139item on the agendapointSemestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
140item on the agendapointSemestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
133item on the agendapointL-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Emendi; rifjutIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
51item on the agendapointEmenda għar-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
112item on the agendapointEmenda għar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
52item on the agendapointFaċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
102item on the agendapointEstensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-dejta previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
53item on the agendapointIl-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament mhux bi flus kontanti
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
131item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inkluż il-klotijanidin
  -EmendiIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
127item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -EmendiIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
128item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87411 (MON-87411-9)
  -EmendiIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
129item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -EmendiIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
130item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Sustanzi attivi, inkluż it-tijakloprid
  -EmendiIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
16item on the agendapointRapport tal-2018 dwar it-Turkija
Kati Piri (A8-0091/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
74item on the agendapointKopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
115item on the agendapointL-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
54item on the agendapointIs-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
49item on the agendapointLinji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -EmendiIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
147item on the agendapointIs-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Marzu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza