Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 martie 2019 - Joi, 14 martie 2019 276k
Miercuri, 13 martie 2019186kVersiune: Miercuri, 13 martie 2019, 18:01
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 17:00   Dezbateri
17:00 - 18:00   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
125Termen pointSchimbările climatice
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2582(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
Votul va avea loc joi
41 pointPregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
65***IvoteAutorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit
Raport  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Comisia pentru comerț internațional
68***IvoteContinuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană
Raport  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se permite continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
104***IvoteContinuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE
Raport  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Comisia pentru cultură și educație
66***IvoteSiguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune
Raport  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Comisia pentru transport și turism
32***voteAcordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan
Recomandare  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
33Termen voteAcordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)
Raport  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte
[2015/0302M(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
108***voteParticiparea Norvegiei, a Islandei, a Elveției și a Liechtensteinului la Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție
Recomandare  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
23 voteDomeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE
Raport  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE
[2018/2116(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
13Termen***IvoteCerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
Raport  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Dezbatere: Miercuri, 13 septembrie 2017
99Termen***IvoteSistemul de informații privind vizele
Raport  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
70Termen***IvoteFondul pentru azil și migrație
Raport  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
71Termen***IvoteInstrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
Raport  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
69Termen***IvoteFondul pentru securitate internă
Raport  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
42Termen***IvoteDefinirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora
Raport  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Miercuri, 28 februarie 2018
59Termen***IvoteProiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Raport  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
105Termen***IvoteStabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană
Raport  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
64Termen***IvoteNormele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune
Raport  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Comisia pentru transport și turism
67Termen***IvoteNormele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Raport  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Comisia pentru transport și turism
93Termen***IvoteNormele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
Raport
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Comisia pentru pescuit
(încă neadoptat)
94Termen***IvoteAutorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii
Raport
[2019/0010(COD)]
Comisia pentru pescuit
(încă neadoptat)
134Termen***IvoteAnumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
Raport  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Comisia pentru transport și turism
(încă neadoptat)
80Termen votePropuneri de rezoluție - O Europă care protejează: aer curat pentru toți
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Dezbatere: Joi, 14 februarie 2019
117Termen voteAcțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa
Raport  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Raport referitor la o recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind evaluarea acțiunilor întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa
[2018/2115(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
31Termen voteAcordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
Raport  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Raport referitor la o recomandare a Parlamentului adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
[2018/2246(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
15:00 - 17:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
141Termen pointRecomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA
Declarație a Comisiei
[2019/2537(RSP)]
Votul va avea loc joi
  pointDezbatere comună - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice
139Termen -Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019
Raport  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019

[2018/2119(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
140Termen -Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
Raport  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Raport referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019

[2018/2120(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
17:00 - 18:00   VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)      
133Termen***IvoteCentrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare
Raport  Julia Reda (A8-0084/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
51Termen***IvoteModificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Raport  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Comisia pentru transport și turism
112Termen***IvoteModificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Raport  Karima Delli (A8-0009/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Comisia pentru transport și turism
52Termen***IvoteInstalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave
Raport  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Comisia pentru transport și turism
102Termen***IvotePrelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii
Raport  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
53Termen***IvoteCombaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul
Raport  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
131Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv tiaclopridul
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Termen voteRaport pe 2018 referitor la Turcia
Raport  Kati Piri (A8-0091/2019)
Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia
[2018/2150(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
139Termen voteSemestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019
Raport  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019
[2018/2119(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
140Termen voteSemestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
Raport  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Raport referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
[2018/2120(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)       Timpul afectat luărilor de cuvânt
74Termen***IpointAcoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
Raport  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
115Termen pointÎnființarea Fondului Monetar European
Raport intermediar:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European
[2017/0333R(APP)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
54Termen***IpointProtecția concurenței în domeniul transportului aerian
Raport  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Comisia pentru transport și turism
49Termen pointOrientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
Raport  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2020, secțiunea III – Comisia
[2019/2001(BUD)]
Comisia pentru bugete
147Termen pointSituația în Nicaragua
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2615(RSP)]
111*pointCompetența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii
Raport  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Comisia pentru afaceri juridice
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
„Catch the eye”5'
Deputaţi90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (4x1') 4'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Dezbateri (sau la finalul votării)     item on the agenda
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Raportori   (7x6') 42'
Raportori pentru aviz   (3x1') 3'
„Catch the eye”   (6x5') 30'
Deputaţi164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointSchimbările climatice
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
33item on the agendapointAcordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
13item on the agendapointCerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
99item on the agendapointSistemul de informații privind vizele
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
70item on the agendapointFondul pentru azil și migrație
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
69item on the agendapointFondul pentru securitate internă
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
42item on the agendapointDefinirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
59item on the agendapointProiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
105item on the agendapointStabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Amendamente; respingereVineri, 8 martie 2019, 12:00
64item on the agendapointNormele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
67item on the agendapointNormele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
93item on the agendapointNormele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
  -Amendamente; respingereMarţi, 12 martie 2019, 13:00
94item on the agendapointAutorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii
  -Amendamente; respingereMarţi, 12 martie 2019, 13:00
134item on the agendapointAnumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
Ismail Ertug
  -Amendamente; respingereMarţi, 12 martie 2019, 13:00
80item on the agendapointO Europă care protejează: aer curat pentru toți
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 martie 2019, 16:00
117item on the agendapointAcțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
31item on the agendapointAcordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
141item on the agendapointRecomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
139item on the agendapointSemestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
140item on the agendapointSemestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
133item on the agendapointCentrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Amendamente; respingereVineri, 8 martie 2019, 12:00
51item on the agendapointModificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
112item on the agendapointModificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
52item on the agendapointInstalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
102item on the agendapointPrelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
53item on the agendapointCombaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
131item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul
  -AmendamenteVineri, 8 martie 2019, 12:00
127item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -AmendamenteVineri, 8 martie 2019, 12:00
128item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9)
  -AmendamenteVineri, 8 martie 2019, 12:00
129item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -AmendamenteVineri, 8 martie 2019, 12:00
130item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv tiaclopridul
  -AmendamenteVineri, 8 martie 2019, 12:00
16item on the agendapointRaport pe 2018 referitor la Turcia
Kati Piri (A8-0091/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
74item on the agendapointAcoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
115item on the agendapointÎnființarea Fondului Monetar European
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
54item on the agendapointProtecția concurenței în domeniul transportului aerian
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
49item on the agendapointOrientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -AmendamenteLuni, 11 martie 2019, 19:00
147item on the agendapointSituația în Nicaragua
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 martie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 martie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 martie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 martie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate