Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019 279k
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019177kVerżjoni: L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 17:58
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 16:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
50Skadenza pointRapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli
Rapport:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Rapport Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs)
[2018/2279(INI)]
Kumitat għall-Iżvilupp
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
20 pointImplimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP)
Rapport:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 dwar is-SĠP
[2018/2107(INI)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
  pointDibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
136Skadenza -Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Skadenza -L-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Skadenza -Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
9 voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
111*voteIl-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri
Rapport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (riformulazzjoni)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Dibattitu: L-Erbgħa, 17 ta' Jannar 2018
20 voteImplimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP)
Rapport:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 dwar is-SĠP
[2018/2107(INI)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
74Skadenza***IvoteKopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi
Rapport:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
54Skadenza***IvoteIs-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru
Rapport:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
49Skadenza voteLinji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III
Rapport:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni
[2019/2001(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
146Skadenza voteBilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteĦatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
Rapport:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni għall-ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
142*voteĦatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
Rapport:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
143*voteĦatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea
Rapport:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
123Skadenza voteReġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Skadenza voteUrġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Skadenza voteIt-tibdil fil-klima
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Skadenza voteRakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Skadenza voteL-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew
Rapport interim:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew
[2017/0333R(APP)]
Kumitat għall-Baġits
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
147Skadenza voteIs-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Skadenza voteRapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli
Rapport:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Rapport Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs)
[2018/2279(INI)]
Kumitat għall-Iżvilupp
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
15:00 - 16:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
148 pointRegoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali fl-akkwakultura
Mistoqsija orali - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Kummissjoni
Ir-regoli dwar il-benessri tal-annimali fl-akkwakultura
149Skadenza pointId-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana fl-Ewropa
Mistoqsija orali - [2018/2899(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)25'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs għal opinjoni   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Awtur ta' kull mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)1'
"Catch the eye" (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x2') 6'
Membri45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Awturi (kumitati)5'
Awtur (grupp politiku)2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointRapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
136item on the agendapointIs-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 14:00
137item on the agendapointL-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 14:00
150item on the agendapointIs-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 14:00
74item on the agendapointKopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
54item on the agendapointIs-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
49item on the agendapointLinji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -EmendiIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
146item on the agendapointBilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
123item on the agendapointReġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 19:00
138item on the agendapointUrġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
125item on the agendapointIt-tibdil fil-klima
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
141item on the agendapointRakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
115item on the agendapointL-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
147item on the agendapointIs-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 16:00
149item on the agendapointId-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana fl-Ewropa
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 20 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 25 ta' Marzu 2019, 20:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 8 ta' Marzu 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Marzu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza