Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 11 martie 2019 - Joi, 14 martie 2019 276k
Joi, 14 martie 2019174kVersiune: Miercuri, 13 martie 2019, 18:01
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
50Termen pointRaportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă
Raport  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Raport Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)
[2018/2279(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
20 pointPunerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP)
Raport  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 privind SGP
[2018/2107(INI)]
Comisia pentru comerț internațional
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
136Termen -Situația drepturilor omului în Kazahstan
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Termen -Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Termen -Situația drepturilor omului în Guatemala
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
111*voteCompetența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii
Raport  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Comisia pentru afaceri juridice
Dezbatere: Miercuri, 17 ianuarie 2018
20 votePunerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP)
Raport  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 privind SGP
[2018/2107(INI)]
Comisia pentru comerț internațional
74Termen***IvoteAcoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
Raport  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
54Termen***IvoteProtecția concurenței în domeniul transportului aerian
Raport  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Comisia pentru transport și turism
49Termen voteOrientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
Raport  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2020, secțiunea III – Comisia
[2019/2001(BUD)]
Comisia pentru bugete
146Termen voteEchilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE
Propuneri de rezoluție
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteNumirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție
Raport  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Raport referitor la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
142*voteNumirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
Raport  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
143*voteNumirea președintelui Autorității Bancare Europene
Raport  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Raport referitor la numirea președintelui Autorității Bancare Europene
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
123Termen voteUn regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului
Propuneri de rezoluție
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Termen voteUrgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor
Propuneri de rezoluție
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Termen voteSchimbările climatice
Propuneri de rezoluție
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Termen voteRecomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA
Propuneri de rezoluție
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Termen voteÎnființarea Fondului Monetar European
Raport intermediar:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European
[2017/0333R(APP)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
147Termen voteSituația în Nicaragua
Propuneri de rezoluție
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Termen voteRaportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă
Raport  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Raport Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)
[2018/2279(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
15:00 - 16:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
148 pointNormele privind bunăstarea animalelor în acvacultură
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Comisia
Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură
149Termen pointDrepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2899(RSP)]
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de procedură)1'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (3x2') 6'
Deputaţi45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Autori (comisii)5'
Autorul (grupul politic)2'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointRaportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
136item on the agendapointSituația drepturilor omului în Kazahstan
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 11 martie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 13 martie 2019, 14:00
137item on the agendapointIran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 11 martie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 13 martie 2019, 14:00
150item on the agendapointSituația drepturilor omului în Guatemala
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 11 martie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 13 martie 2019, 14:00
74item on the agendapointAcoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
54item on the agendapointProtecția concurenței în domeniul transportului aerian
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
49item on the agendapointOrientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -AmendamenteLuni, 11 martie 2019, 19:00
146item on the agendapointEchilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
123item on the agendapointUn regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 13 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 13 martie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 19:00
138item on the agendapointUrgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
125item on the agendapointSchimbările climatice
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
141item on the agendapointRecomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
115item on the agendapointÎnființarea Fondului Monetar European
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
147item on the agendapointSituația în Nicaragua
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
149item on the agendapointDrepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 25 martie 2019, 20:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 martie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 martie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 martie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 martie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 13 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate