Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 25. ožujka 2019. - Četvrtak, 28. ožujka 2019. 288k
četvrtak, 28. ožujka 2019.164kVerzija: četvrtak, 28. ožujka 2019., 09:25
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 16:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
86Rok***IpointUspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)
Izvješće:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
85Rok***Ipoint„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport
Izvješće:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
94Rok***IpointUspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja
Izvješće:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
132Rok***IvotePopis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)
Izvješće:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
144***IvoteKvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju
Izvješće:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Rasprava: ponedjeljak, 22. listopada 2018.
96Rok***IvotePovećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja
Izvješće:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Odbor za pravna pitanja
25Rok***IvoteOstvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa
Izvješće:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Odbor za pravna pitanja
86Rok***IvoteUspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)
Izvješće:  Silvia Costa (A8-0156/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013
[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
85Rok***Ivote„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport
Izvješće:  Milan Zver (A8-0111/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013
[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]
Odbor za kulturu i obrazovanje
94Rok***IvoteUspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja
Izvješće:  Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja
[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
105Rok voteProcjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament


Izvješće:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020..
[2019/2003(BUD)]
Odbor za proračune
151Rok voteKrizna situacija u Venezueli
Prijedlozi rezolucija
[2019/2628(RSP)]
RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019
Rasprava: utorak, 12. ožujka 2019.
117Rok votePrijedlozi rezolucija - Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj

[2018/2965(RSP)]
B8-0230/2019
169Rok voteNedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate”
Prijedlozi rezolucija
[2019/2670(RSP)]
B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019
20Rok voteOdluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći
Izvješće:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći
[2018/2237(INI)]
Odbor za vanjske poslove
15:00 - 16:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointDulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika)
171 -G-000001/2019
(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)15'
Izvjestitelji   (4x6') 24'
Izvjestitelj za mišljenje   (4x1') 4'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (3x5') 15'
Zastupnici74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 16:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)5'
Autor (dulje zastupničko pitanje)2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
86item on the agendapointUspostava programa Kreativna Europa (2021.–2027.)
Silvia Costa (A8-0156/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
85item on the agendapoint„Erasmus”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport
Milan Zver (A8-0111/2019
  -Amandmani; odbijanjeponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
94item on the agendapointUspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
132item on the agendapointPopis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
96item on the agendapointPovećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
25item on the agendapointOstvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 20. ožujka 2019., 13:00
105item on the agendapointProcjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament


Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -Amandmani utorak, 26. ožujka 2019., 19:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 16:00
151item on the agendapointKrizna situacija u Venezueli
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 27. ožujka 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 19:00
117item on the agendapointStanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj

(O-000015/2019 - B8-0017/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 26. ožujka 2019., 12:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 27. ožujka 2019., 12:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 19:00
169item on the agendapointNedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate”
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 27. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 27. ožujka 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 19:00
20item on the agendapointOdluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -Amandmani utorak, 26. ožujka 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 27. ožujka 2019., 16:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 22. ožujka 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 25. ožujka 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 26. ožujka 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti