Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 181k
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019145kΈκδοση: Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, 16:05
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 12:30   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
18:00 - 20:00   Εκλογή
20:00 - 23:00   (ή μετά την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής) Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 12:30   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ       Χρόνος αγόρευσης
12 pointΔήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής
Χωρίς διαδικασίες catch-the-eye και ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
21 pointΑνασκόπηση της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2685(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
18:00 - 20:00   Εκλογή      
15 voteEκλογή του προέδρου της Επιτροπής
20:00 - 23:00   (ή μετά την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής) Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
25 pointΕφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2729(RSP)]
26Προθεσμία pointΗ κατάσταση στη Βενεζουέλα
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2730(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
27 pointΗ κατάσταση στον Περσικό Κόλπο
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2731(RSP)]
31 pointΗ κατάσταση στη Μολδαβία
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2737(RSP)]
09:00 - 12:30   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ     item on the agenda
Προτεινόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Βουλευτές135'
PPE31'S&D26'30Renew19'Verts/ALE13'30ID13'30ECR12'GUE/NGL8'30NI11'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
20:00 - 23:00   (ή μετά την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής) Συζητήσεις     item on the agenda
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Βουλευτές75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
26item on the agendapointΗ κατάσταση στη Βενεζουέλα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Ιουλίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Ιουλίου 2019, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Ιουλίου 2019, 11:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 17 Ιουλίου 2019, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου