Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 16. září 2019 - Čtvrtek, 19. září 2019 207k
Pondělí, 16. září 2019150kVerze: Středa, 18. září 2019, 13:56
 Body k pořadu jednání
17:00 - 21:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 21:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
29 pointSituace lesů v EU
Prohlášení Komise
[2019/2807(RSP)]
25Lhůta pointPatentovatelnost rostlin a základních biologických procesů
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2019/2800(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
     
Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Komise
Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů
30 pointSituace v Hongkongu
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2808(RSP)]
2  pointJednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)
17:00 - 21:00   Rozpravy     item on the agenda
Autor (výbor)5'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)15'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
25item on the agendapointPatentovatelnost rostlin a základních biologických procesů
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. září 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. září 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. září 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. září 2019, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 13. září 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 16. září 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 17. září 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 18. září 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 18. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí