Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 16. september 2019 - Neljapäev, 19. september 2019 198k
Esmaspäev, 16. september 2019142kVersioon: Kolmapäev, 18. september 2019, 13:57
 Päevakorra punktid
17:00 - 21:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 21:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
29 pointELi metsade olukord
Komisjoni avaldus
[2019/2807(RSP)]
25Tähtaeg pointTaimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside patenditavus
Suuliselt vastatav küsimus - [2019/2800(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
     
Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Komisjon
Taimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside patenditavus
30 pointOlukord Hongkongis
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2808(RSP)]
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)
17:00 - 21:00   Arutelud     item on the agenda
Koostaja (komisjon)5'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)15'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
Parlamendiliikmed89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
25item on the agendapointTaimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside patenditavus
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 16. september 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 17. september 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 17. september 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 18. september 2019, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 13. september 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 16. september 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 17. september 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. september 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 18. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika