Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 16 września 2019 r. - Czwartek, 19 września 2019 r. 204k
Poniedziałek, 16 września 2019152kWersja: Środa, 18 września 2019, 14:00
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 21:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 21:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
29 pointStan lasów w UE
Oświadczenie Komisji
[2019/2807(RSP)]
25Termin pointZdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych
Pytanie ustne - [2019/2800(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
     
Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja
Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych
30 pointSytuacja w Hongkongu
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2808(RSP)]
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)
17:00 - 21:00   Debaty     item on the agenda
Autor (komisja)5'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
Posłowie89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
25item on the agendapointZdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 16 września 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 17 września 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 17 września 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 18 września 2019, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 13 września 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 16 września 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 17 września 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 18 września 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności