Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 16. september 2019 - Četrtek, 19. september 2019 200k
Ponedeljek, 16. september 2019145kRazličica: Sreda, 18. september 2019, 14:01
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 21:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 21:00   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
29 pointStanje gozdov v EU
Izjava Komisije
[2019/2807(RSP)]
25Rok pointMožnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov
Vprašanje za ustni odgovor - [2019/2800(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
     
Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisija
Možnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov
30 pointRazmere v Hongkongu
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2808(RSP)]
2  pointEnominutni govori (člen 172 Poslovnika)
17:00 - 21:00   Razprave     item on the agenda
Avtor (odbor)5'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Postopek pritegnitve pozornosti   (3x5') 15'
Poslanci89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
25item on the agendapointMožnost patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 16. september 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 17. september 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 17. september 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. september 2019, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 13. september 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 16. september 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 17. september 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. september 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 18. september 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov