Program
Štrasburg
Pondelok, 16. septembra 2019 - Štvrtok, 19. septembra 2019 208k
Utorok, 17. septembra 2019163kVerzia: Streda, 18. septembra 2019, 14:00
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE
15:00 - 21:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
31 pointPríprava samitu o opatreniach v oblasti klímy a samitu o cieľoch udržateľného rozvoja v New Yorku
Vyhlásenie Komisie
[2019/2809(RSP)]
26*pointVymenovanie prezidentky Európskej centrálnej banky – kandidátka: Christine Lagarde
Správa:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní prezidentky Európskej centrálnej banky
[2019/0810(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
12:00 - 14:00   HLASOVANIE      
26*voteVymenovanie prezidentky Európskej centrálnej banky – kandidátka: Christine Lagarde
Správa:  Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní prezidentky Európskej centrálnej banky
[2019/0810(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
13*voteVymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
Správa:  Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)
Správa o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
[2019/0903(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
14Termín*voteZačatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku
Správa:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku
[2019/0806(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
15:00 - 21:00   Rozpravy       Rečnícky čas
32Termín pointZahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich

Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2810(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
33 pointPožiare v amazonskom pralese
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2811(RSP)]
34 pointBezpečnostná situácia v Burkine Faso
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2812(RSP)]
35 pointNedávny vývoj politickej situácie a realizácia mierového procesu v Kolumbii
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2813(RSP)]
36 pointSituácia v Kašmíre
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2815(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Kandidátka na prezidentku Európskej centrálnej banky5'
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajca6'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)30'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
14item on the agendapointZačatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku
Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 11. septembra 2019, 13:00
32item on the agendapointZahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich
  -Návrhy uzneseníStreda, 2. októbra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 7. októbra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 7. októbra 2019, 14:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 13. septembra 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 16. septembra 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 17. septembra 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 18. septembra 2019, 19:00
Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia