Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 16. září 2019 - Čtvrtek, 19. září 2019 207k
Středa, 18. září 2019165kVerze: Středa, 18. září 2019, 13:56
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 21:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA       Řečnická doba
41Lhůta pointVystoupení Spojeného království z EU
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
19 voteNávrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018
Zpráva:  John Howarth (A9-0005/2019)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Rozpočtový výbor
21Lhůta voteNávrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+
Zpráva:  John Howarth (A9-0004/2019)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Rozpočtový výbor
20 voteUvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
Zpráva:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Rozpočtový výbor
24 voteNávrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku
Zpráva:  John Howarth (A9-0006/2019)
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Rozpočtový výbor
23 voteUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise
Zpráva:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Rozpočtový výbor
41Lhůta voteVystoupení Spojeného království z EU
Návrhy usnesení
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Rozpravy       Řečnická doba
40 pointBoj proti rakovině
Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)
[2019/2818(RSP)]
11 pointPrezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2020
[2019/2710(RSP)]
38Lhůta pointVýznam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2819(RSP)]
39Lhůta pointStav provádění právních předpisů proti praní peněz
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Rozpočtového výboru3'
Zpravodajové pro rozpočet   (2x3') 6'
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Rada (včetně odpovědí)35'
Komise (včetně odpovědí)30'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointVystoupení Spojeného království z EU
  -Návrhy usneseníČtvrtek, 12. září 2019, 16:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 16. září 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 16. září 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 17. září 2019, 16:00
21item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+
John Howarth (A9-0004/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 11. září 2019, 13:00
38item on the agendapointVýznam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy
  -Návrhy usneseníÚterý, 17. září 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 18. září 2019, 12:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 18. září 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. září 2019, 19:00
39item on the agendapointStav provádění právních předpisů proti praní peněz
  -Návrhy usneseníPondělí, 16. září 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 17. září 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 17. září 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 18. září 2019, 16:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 13. září 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 16. září 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 17. září 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 18. září 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 18. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí