Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 16. september 2019 - Torsdag den 19. september 2019 202k
Onsdag den 18. september 2019161kUdgave: Onsdag den 18. september 2019, 13:56
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 21:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING       Taletid
41Frist pointDet Forenede Kongeriges udtræden af EU
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
19 voteForslag til ændringsbudget nr. 1/2019: overskud fra 2018
Betænkning:  John Howarth (A9-0005/2019)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2019 for regnskabsåret 2019: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2018
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Budgetudvalget
21Frist voteForslag til ændringsbudget nr. 2/2019: Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+
Betænkning:  John Howarth (A9-0004/2019)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2019 for regnskabsåret 2019 – Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Budgetudvalget
20 voteAnvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig
Betænkning:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Budgetudvalget
24 voteForslag til ændringsbudget nr. 3/2019: forslag om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig
Betænkning:  John Howarth (A9-0006/2019)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2019 til det almindelige budget for regnskabsåret 2019, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Budgetudvalget
23 voteMobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2019/000 TA 2019 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ
Betænkning:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2019/000 TA 2019 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Budgetudvalget
41Frist voteDet Forenede Kongeriges udtræden af EU
Forslag til beslutning
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Forhandling       Taletid
40 pointBekæmpelse af kræft
Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)
[2019/2818(RSP)]
11 pointRedegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget — regnskabsåret 2020
[2019/2710(RSP)]
38Frist pointBetydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2819(RSP)]
39Frist pointStatus for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   PRIORITERET FORHANDLING     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Catch-the-eye5'
Medlemmer106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Forhandling     item on the agenda
Formand for Budgetudvalget3'
Budgetordførere   (2x3') 6'
Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål4'
Rådet (inkl. svar)35'
Kommissionen (inkl. svar)30'
Catch-the-eye   (3x5') 15'
Medlemmer179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointDet Forenede Kongeriges udtræden af EU
  -Forslag til beslutningTorsdag den 12. september 2019, 16:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 16. september 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 16. september 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 17. september 2019, 16:00
21item on the agendapointForslag til ændringsbudget nr. 2/2019: Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+
John Howarth (A9-0004/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 11. september 2019, 13:00
38item on the agendapointBetydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid
  -Forslag til beslutningTirsdag den 17. september 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 18. september 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 18. september 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 18. september 2019, 19:00
39item on the agendapointStatus for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge
  -Forslag til beslutningMandag den 16. september 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 17. september 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 17. september 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 18. september 2019, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 13. september 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 16. september 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 17. september 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 18. september 2019, 19:00
Seneste opdatering: 18. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik