Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 16. september 2019 - Neljapäev, 19. september 2019 198k
Kolmapäev, 18. september 2019155kVersioon: Kolmapäev, 18. september 2019, 13:57
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 21:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU       Kõneaeg
41Tähtaeg pointÜhendkuningriigi väljaastumine EList
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
19 voteParanduseelarve projekt nr 1/2019: 2018. aasta ülejääk
Raport:  John Howarth (A9-0005/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2019 kohta: 2018. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Eelarvekomisjon
21Tähtaeg voteParanduseelarve projekt nr 2/2019: peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine
Raport:  John Howarth (A9-0004/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2019 kohta – Peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Eelarvekomisjon
20 voteEuroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale
Raport:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Eelarvekomisjon
24 voteParanduseelarve projekt nr 3/2019: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale
Raport:  John Howarth (A9-0006/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2019 kohta, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Eelarvekomisjon
23 voteGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2019/000 TA 2019 –Tehniline abi komisjoni algatusel
Raport:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi komisjoni algatusel)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Eelarvekomisjon
41Tähtaeg voteÜhendkuningriigi väljaastumine EList
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Arutelud       Kõneaeg
40 pointVähivastane võitlus
Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)
[2019/2818(RSP)]
11 pointNõukogu seisukoha esitlus üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2020
[2019/2710(RSP)]
38Tähtaeg pointEuroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2819(RSP)]
39Tähtaeg pointÜlevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   ESMATÄHTIS ARUTELU     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Arutelud     item on the agenda
Eelarvekomisjoni esimees3'
Eelarveraportöörid   (2x3') 6'
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Nõukogu (koos vastustega)35'
Komisjon (koos vastustega)30'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
Parlamendiliikmed179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointÜhendkuningriigi väljaastumine EList
  -Resolutsiooni ettepanekudNeljapäev, 12. september 2019, 16:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 16. september 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 16. september 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 17. september 2019, 16:00
21item on the agendapointParanduseelarve projekt nr 2/2019: peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine
John Howarth (A9-0004/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 11. september 2019, 13:00
38item on the agendapointEuroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 17. september 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 18. september 2019, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 18. september 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 18. september 2019, 19:00
39item on the agendapointÜlevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 16. september 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 17. september 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 17. september 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 18. september 2019, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 13. september 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 16. september 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 17. september 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 18. september 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 18. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika