Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2019. gada 16. septembris - Ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris 201k
Trešdiena, 2019. gada 18. septembris160kVersija: Trešdiena, 2019. gada 18. septembris, 13:59
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 21:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES       Uzstāšanās laiks
41Termiņi pointApvienotās Karalistes izstāšanās no ES
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
19 voteBudžeta grozījuma Nr. 1/2019 projekts — 2018. finanšu gada pārpalikums
Ziņojums:  John Howarth (A9-0005/2019)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projektu: 2018. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Budžeta komiteja
21Termiņi voteBudžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu stiprināšana: "Apvārsnis 2020" un "Erasmus+""
Ziņojums:  John Howarth (A9-0004/2019)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projektu — palielinājums ES konkurētspējai svarīgām programmām: “Apvārsnis 2020” un “Erasmus+”
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Budžeta komiteja
20 voteEiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai
Ziņojums:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Budžeta komiteja
24 voteBudžeta grozījuma Nr. 3/2019 projekts - priekšlikums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai
Ziņojums:  John Howarth (A9-0006/2019)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Budžeta komiteja
23 voteEiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas
Ziņojums:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Budžeta komiteja
41Termiņi voteApvienotās Karalistes izstāšanās no ES
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Debates       Uzstāšanās laiks
40 pointCīņa pret vēzi
Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 162 pants)
[2019/2818(RSP)]
11 pointPadomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
[2019/2710(RSP)]
38Termiņi pointEiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2819(RSP)]
39Termiņi pointProgress, kas panākts, īstenojot ES tiesību aktus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Debates     item on the agenda
Budžeta komitejas priekšsēdētājs3'
Budžeta ziņojuma referenti   (2x3') 6'
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Padome (ieskaitot atbildes)35'
Komisija (ieskaitot atbildes)30'
Brīvā mikrofona procedūra   (3x5') 15'
Deputāti 179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointApvienotās Karalistes izstāšanās no ES
  -Rezolūciju priekšlikumiCeturtdiena, 2019. gada 12. septembris, 16:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 16. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 16. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 17. septembris, 16:00
21item on the agendapointBudžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu stiprināšana: "Apvārsnis 2020" un "Erasmus+""
John Howarth (A9-0004/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 11. septembris, 13:00
38item on the agendapointEiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 17. septembris, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 18. septembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 18. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 18. septembris, 19:00
39item on the agendapointProgress, kas panākts, īstenojot ES tiesību aktus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 16. septembris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 17. septembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 17. septembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 18. septembris, 16:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 13. septembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 16. septembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 17. septembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2019. gada 18. septembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika