Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 16 września 2019 r. - Czwartek, 19 września 2019 r. 204k
Środa, 18 września 2019166kWersja: Środa, 18 września 2019, 14:00
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 21:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA       Czas wystąpień
41Termin pointWystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
19 voteProjekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018
Sprawozdanie:  John Howarth (A9-0005/2019)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1/2019 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2018
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Komisja Budżetowa
21Termin voteProjekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+
Sprawozdanie:  John Howarth (A9-0004/2019)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2019 Unii Europejskiej do budżetu ogólnego na 2019 r. – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Komisja Budżetowa
20 voteUruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii
Sprawozdanie:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Sprawozdanie dotyczące wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Komisja Budżetowa
24 voteProjekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii
Sprawozdanie:  John Howarth (A9-0006/2019)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2019 do budżetu ogólnego na rok 2019 towarzyszącego wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Komisja Budżetowa
23 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
Sprawozdanie:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2019/000 TA 2019 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Komisja Budżetowa
41Termin voteWystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE
Projekty rezolucji
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Debaty       Czas wystąpień
40 pointWalka z rakiem
Debata na aktualny temat (art. 162)
[2019/2818(RSP)]
11 pointPrzedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2020
[2019/2710(RSP)]
38Termin pointZnaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2819(RSP)]
39Termin pointStan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   DEBATA PRIORYTETOWA     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Komisji Budżetowej3'
Sprawozdawcy ds. budżetu   (2x3') 6'
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Rada (łącznie z odpowiedziami)35'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)30'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
Posłowie179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointWystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE
  -Projekty rezolucjiCzwartek, 12 września 2019, 16:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 16 września 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 16 września 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 17 września 2019, 16:00
21item on the agendapointProjekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+
John Howarth (A9-0004/2019
  -PoprawkiŚroda, 11 września 2019, 13:00
38item on the agendapointZnaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości
  -Projekty rezolucjiWtorek, 17 września 2019, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 18 września 2019, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 18 września 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 18 września 2019, 19:00
39item on the agendapointStan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 16 września 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 17 września 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 17 września 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 18 września 2019, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 13 września 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 16 września 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 17 września 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 18 września 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności