Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 16 septembrie 2019 - Joi, 19 septembrie 2019 204k
Miercuri, 18 septembrie 2019158kVersiune: Miercuri, 18 septembrie 2019, 14:00
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 21:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ       Timpul afectat luărilor de cuvânt
41Termen pointRetragerea Regatului Unit din UE
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
19 voteProiectul de buget rectificativ nr. 1/2019: excedentul din 2018
Raport  John Howarth (A9-0005/2019)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2018
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Comisia pentru bugete
21Termen voteProiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+
Raport  John Howarth (A9-0004/2019)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – consolidarea programelor-cheie pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Comisia pentru bugete
20 voteMobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei și Austriei
Raport  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență României, Italiei și Austriei
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Comisia pentru bugete
24 voteProiectul de buget rectificativ nr. 3/2019: propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei
Raport  John Howarth (A9-0006/2019)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Comisia pentru bugete
23 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
Raport  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Comisia pentru bugete
41Termen voteRetragerea Regatului Unit din UE
Propuneri de rezoluție
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
40 pointLupta împotriva cancerului
Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
[2019/2818(RSP)]
11 pointPrezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul bugetului general - exercițiul financiar 2020
[2019/2710(RSP)]
38Termen pointImportanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2819(RSP)]
39Termen pointStadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   DEZBATERE PRIORITARĂ     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
„Catch the eye”5'
Deputaţi106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Comisiei pentru bugete3'
Raportorii "Buget"   (2x3') 6'
Participanți la dezbaterea tematică4'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)35'
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
Deputaţi179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointRetragerea Regatului Unit din UE
  -Propuneri de rezoluțieJoi, 12 septembrie 2019, 16:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 16 septembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 16 septembrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 17 septembrie 2019, 16:00
21item on the agendapointProiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+
John Howarth (A9-0004/2019
  -AmendamenteMiercuri, 11 septembrie 2019, 13:00
38item on the agendapointImportanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 17 septembrie 2019, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 18 septembrie 2019, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 18 septembrie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 septembrie 2019, 19:00
39item on the agendapointStadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 septembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 septembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 septembrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 septembrie 2019, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 13 septembrie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 16 septembrie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 17 septembrie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 18 septembrie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 18 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate