Program
Štrasburg
Pondelok, 16. septembra 2019 - Štvrtok, 19. septembra 2019 208k
Streda, 18. septembra 2019167kVerzia: Streda, 18. septembra 2019, 14:00
 Body programu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 21:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA       Rečnícky čas
41Termín pointVystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2817(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
19 voteNávrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018
Správa:  John Howarth (A9-0005/2019)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2018
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Výbor pre rozpočet
21Termín voteNávrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+
Správa:  John Howarth (A9-0004/2019)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť EÚ: Horizont 2020 a Erasmus+
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Výbor pre rozpočet
20 voteMobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku
Správa:  Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Výbor pre rozpočet
24 voteNávrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku
Správa:  John Howarth (A9-0006/2019)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2019 na rozpočtový rok 2019, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Výbor pre rozpočet
23 voteMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie
Správa:  Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Výbor pre rozpočet
41Termín voteVystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
Návrhy uznesení
[2019/2817(RSP)]
B9-0038/2019, B9-0039/2019
15:00 - 21:00   Rozpravy       Rečnícky čas
40 pointBoj proti rakovine
Tematická rozprava (článok 162)
[2019/2818(RSP)]
11 pointVýklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2020
[2019/2710(RSP)]
38Termín pointDôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2819(RSP)]
39Termín pointStav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2820(RSP)]
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 21:00   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Výboru pre rozpočet3'
Spravodajcovia pre rozpočet   (2x3') 6'
Rečník v rámci tematickej rozpravy4'
Rada (vrátane odpovedí)35'
Komisia (vrátane odpovedí)30'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
41item on the agendapointVystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
  -Návrhy uzneseníŠtvrtok, 12. septembra 2019, 16:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 16. septembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 16. septembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 17. septembra 2019, 16:00
21item on the agendapointNávrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+
John Howarth (A9-0004/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 11. septembra 2019, 13:00
38item on the agendapointDôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy
  -Návrhy uzneseníUtorok, 17. septembra 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 18. septembra 2019, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 18. septembra 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 18. septembra 2019, 19:00
39item on the agendapointStav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
  -Návrhy uzneseníPondelok, 16. septembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 17. septembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 17. septembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 18. septembra 2019, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 13. septembra 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 16. septembra 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 17. septembra 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 18. septembra 2019, 19:00
Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia