Дневен ред
Брюксел
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Четвъртък, 10 октомври 2019 г. 203k
Cряда, 9 октомври 2019150kВерсия: Cряда, 9 октомври 2019, 16:32
 Точки от дневния ред
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
7 pointПодготовка за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2019 г.
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2711(RSP)]
18 pointПовече екологосъобразност в дейността на Европейската инвестиционна банка
Изявление на Комисията
[2019/2835(RSP)]
В присъствието на Вернер Хойер, председател на ЕИБ
37 pointПредотвратяване на конфликти на интереси в ЕС
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2853(RSP)]
25 pointМита на САЩ за европейски стоки след решението на СТО по спора за Airbus
Изявление на Комисията
[2019/2846(RSP)]
26 pointПоложението в Северна Сирия
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2847(RSP)]
17 pointПоложението в Украйна
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2834(RSP)]
33 pointРазрешаване на ГМО
Изявление на Комисията
[2019/2849(RSP)]
36Срок pointБорба срещу рака
Изявление на Комисията
[2019/2852(RSP)]
Гласуването ще се състои по време на следваща месечна сесия.
2  pointЕдноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейската инвестиционна банка (включително отговорите)5'
Съвет (включително отговорите)20'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)60'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (8x5') 40'
Членове на ЕП165'
PPE38'S&D32'30Renew23'30Verts/ALE16'30ID16'30ECR14'30GUE/NGL10'NI13'30
36item on the agendapointБорба срещу рака
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 8 октомври 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 9 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност