Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 9. oktoober 2019 - Neljapäev, 10. oktoober 2019 182k
Kolmapäev, 9. oktoober 2019146kVersioon: Kolmapäev, 9. oktoober 2019, 16:41
 Päevakorra punktid
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
7 pointEuroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.–18. oktoobri kohtumise ettevalmistamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2711(RSP)]
18 pointEuroopa Investeerimispanga keskkonnasäästlikumaks muutmine
Komisjoni avaldus
[2019/2835(RSP)]
EIP presidendi Werner Hoyeri osavõtul
37 pointHuvide konflikti vältimine ELis
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2853(RSP)]
25 pointEuroopa kaupadele kehtestatud USA tariifid pärast WTO otsust Airbusi käsitlevas vaidluses
Komisjoni avaldus
[2019/2846(RSP)]
26 pointOlukord Süüria põhjaosas
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2847(RSP)]
17 pointOlukord Ukrainas
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2834(RSP)]
33 pointGMOdele loa andmine
Komisjoni avaldus
[2019/2849(RSP)]
36Tähtaeg pointVähktõvevastane võitlus
Komisjoni avaldus
[2019/2852(RSP)]
Hääletus toimub ühel tulevasel osaistungjärgul
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Investeerimispanga president (koos vastustega)5'
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)60'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (8x5') 40'
Parlamendiliikmed165'
PPE38'S&D32'30Renew23'30Verts/ALE16'30ID16'30ECR14'30GUE/NGL10'NI13'30
36item on the agendapointVähktõvevastane võitlus
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 8. oktoober 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 9. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika