Porządek obrad
Bruksela
Środa, 9 października 2019 r. - Czwartek, 10 października 2019 r. 191k
Środa, 9 października 2019154kWersja: Środa, 9 października 2019, 16:26
 Punkty porządku dziennego
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
7 pointPrzygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r.
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2711(RSP)]
18 pointWięcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Oświadczenie Komisji
[2019/2835(RSP)]
W obecności prezesa EBI Wernera Hoyera
37 pointZapobieganie konfliktom interesów w UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2853(RSP)]
25 pointTaryfy celne USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem
Oświadczenie Komisji
[2019/2846(RSP)]
26 pointSytuacja w północnej Syrii
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2847(RSP)]
17 pointSytuacja na Ukrainie
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2834(RSP)]
33 pointZezwolenia na organizmy modyfikowane genetycznie
Oświadczenie Komisji
[2019/2849(RSP)]
36Termin pointWalka z rakiem
Oświadczenie Komisji
[2019/2852(RSP)]
Głosowanie odbędzie się podczas kolejnej sesji
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (łącznie z odpowiedziami)5'
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)60'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie165'
PPE38'S&D32'30Renew23'30Verts/ALE16'30ID16'30ECR14'30GUE/NGL10'NI13'30
36item on the agendapointWalka z rakiem
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 8 października 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 9 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności