Ordinea de zi
Bruxelles
Miercuri, 9 octombrie 2019 - Joi, 10 octombrie 2019 187k
Miercuri, 9 octombrie 2019150kVersiune: Miercuri, 9 octombrie 2019, 17:40
 Puncte de pe ordinea de zi
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
7 pointPregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2019
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2711(RSP)]
18 pointO Bancă Europeană de Investiții mai ecologică
Declarație a Comisiei
[2019/2835(RSP)]
În prezența dlui Werner Hoyer, Președintele BEI
37 pointPrevenirea conflictului de interese în UE
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2853(RSP)]
25 pointTaxele vamale aplicate de SUA mărfurilor europene în urma deciziei OMC în litigiul privind Airbus
Declarație a Comisiei
[2019/2846(RSP)]
26 pointSituația din nordul Siriei
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2847(RSP)]
17 pointSituația din Ucraina
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2834(RSP)]
33 pointAutorizarea OMG-urilor
Declarație a Comisiei
[2019/2849(RSP)]
36Termen pointLupta împotriva cancerului
Declarație a Comisiei
[2019/2852(RSP)]
Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Băncii Europene de Investiţii (inclusiv răspunsurile)5'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)60'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Deputaţi165'
PPE38'S&D32'30Renew23'30Verts/ALE16'30ID16'30ECR14'30GUE/NGL10'NI13'30
36item on the agendapointLupta împotriva cancerului
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMarţi, 8 octombrie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 9 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate