Program
Brusel
Streda, 9. októbra 2019 - Štvrtok, 10. októbra 2019 195k
Streda, 9. októbra 2019157kVerzia: Streda, 9. októbra 2019, 16:49
 Body programu
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
7 pointPríprava zasadnutia Európskej rady 17. a 18. októbra 2019
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2711(RSP)]
18 pointEkologizácia Európskej investičnej banky
Vyhlásenie Komisie
[2019/2835(RSP)]
Za prítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB
37 pointPredchádzanie konfliktom záujmov v EÚ
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2853(RSP)]
25 pointClá USA na európsky tovar v nadväznosti na rozhodnutie WTO v rámci sporu o Airbus
Vyhlásenie Komisie
[2019/2846(RSP)]
26 pointSituácia v severnej Sýrii
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2847(RSP)]
17 pointSituácia na Ukrajine
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2834(RSP)]
33 pointPovoľovanie GMO
Vyhlásenie Komisie
[2019/2849(RSP)]
36Termín pointBoj proti rakovine
Vyhlásenie Komisie
[2019/2852(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na budúcej schôdzi
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Prezident Európskej investičnej banky (vrátane odpovedí)5'
Rada (vrátane odpovedí)20'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)60'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci165'
PPE38'S&D32'30Renew23'30Verts/ALE16'30ID16'30ECR14'30GUE/NGL10'NI13'30
36item on the agendapointBoj proti rakovine
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 8. októbra 2019, 19:00
Posledná úprava: 9. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia