Dagsorden
BruxellesOnsdag den 9. oktober 2019 - Torsdag den 10. oktober 2019 190k
Torsdag den 10. oktober 2019164kUdgave: Onsdag den 9. oktober 2019, 16:44
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:20   Forhandling
11:30 - 13:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:20   Forhandling       Taletid
16Frist pointFlerårig finansiel ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2833(RSP)]
32Frist pointBeskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet
Betænkning:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Betænkning om beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet
[2019/2111(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
11:30 - 13:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
24***IvoteAnvendelsesperiode for forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502
Betænkning:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
(endnu ikke vedtaget)

Afstemning om uopsættelig forhandling (artikel 163)
12*voteSamarbejdsaftale mellem Eurojust og Serbien
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Serbien
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
8Frist voteForslag til ændringsbudget nr. 4/2019: Nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter)
Betænkning:  John Howarth (A9-0012/2019)
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2019 for regnskabsåret 2019: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Budgetudvalget
9 voteTilpasninger af de beløb, der anvendes via fleksibilitetsinstrumentet for 2019 for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler
Betænkning:  John Howarth (A9-0013/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2019/276 for så vidt angår tilpasninger af de beløb, der anvendes via fleksibilitetsinstrumentet for 2019 for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Budgetudvalget
23Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder flumioxazin
Forslag til beslutning
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder chlorotoluron
Forslag til beslutning
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Forslag til beslutning
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Forslag til beslutning
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9
Forslag til beslutning
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Frist voteUdenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer
Forslag til beslutning
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Forhandling: Tirsdag den 17. september 2019
16Frist voteFlerårig finansiel ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger
Forslag til beslutning
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Frist voteBeskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet
Betænkning:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Betænkning om beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet
[2019/2111(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
09:00 - 11:20   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordfører6'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointFlerårig finansiel ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger
  -Forslag til beslutningOnsdag den 2. oktober 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 14:00
32item on the agendapointBeskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagTirsdag den 8. oktober 2019, 13:00
8item on the agendapointForslag til ændringsbudget nr. 4/2019: Nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter)
John Howarth (A9-0012/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 2. oktober 2019, 13:00
23item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder flumioxazin
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 13:00
22item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder chlorotoluron
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 13:00
28item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 13:00
29item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 13:00
30item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 13:00
15item on the agendapointUdenlandsk indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer
  -Forslag til beslutningOnsdag den 2. oktober 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 14:00
14item on the agendapointBeskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagMandag den 7. oktober 2019, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagTirsdag den 8. oktober 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 8. oktober 2019, 19:00
Seneste opdatering: 9. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik