Esityslista
Bryssel
Keskiviikko 9. lokakuuta 2019 - Torstai 10. lokakuuta 2019 182k
Torstai 10. lokakuuta 2019156kVersio: Keskiviikko 9. lokakuuta 2019, 16:55
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:20   Keskustelut
11:30 - 13:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:20   Keskustelut       Puheajat
16Määräaika pointMonivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2833(RSP)]
32Määräaika pointEuroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka
Mietintö:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta
[2019/2111(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
11:30 - 13:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
24***IvoteAsetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat
Mietintö:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
(ei vielä hyväksytty)

Äänestys kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä (työjärjestyksen 163 artikla)
12*voteEurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
8Määräaika voteLisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti
Mietintö:  John Howarth (A9-0012/2019)
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2019 varainhoitovuodeksi 2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Budjettivaliokunta
9 voteJoustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi käyttöön otettujen määrien tarkistaminen
Mietintö:  John Howarth (A9-0013/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen (EU) 2019/276 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi toteutettavia toimia varten käyttöön otettujen määrien tarkistamisesta
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Budjettivaliokunta
23Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Määräaika voteUlkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Keskustelu: Tiistai 17. syyskuuta 2019
16Määräaika voteMonivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Määräaika voteEuroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka
Mietintö:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta
[2019/2111(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
09:00 - 11:20   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijä6'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointMonivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 2. lokakuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 7. lokakuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 7. lokakuuta 2019, 14:00
32item on the agendapointEuroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 7. lokakuuta 2019, 13:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 8. lokakuuta 2019, 13:00
8item on the agendapointLisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti
John Howarth (A9-0012/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 2. lokakuuta 2019, 13:00
23item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 7. lokakuuta 2019, 13:00
22item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 7. lokakuuta 2019, 13:00
28item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 7. lokakuuta 2019, 13:00
29item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 7. lokakuuta 2019, 13:00
30item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 7. lokakuuta 2019, 13:00
15item on the agendapointUlkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 2. lokakuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 7. lokakuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 7. lokakuuta 2019, 14:00
14item on the agendapointEuroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 7. lokakuuta 2019, 13:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 8. lokakuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 8. lokakuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 9. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö