Agenda
Brussel
Woensdag 9 oktober 2019 - Donderdag 10 oktober 2019 189k
Donderdag 10 oktober 2019164kVersie: Woensdag 9 oktober 2019, 16:42
 Agendapunten
09:00 - 11:20   Debatten
11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:20   Debatten       Spreektijd
16Deadline pointMeerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2833(RSP)]
32Deadline pointWerkgelegenheids- en sociaal beleid in het eurogebied
Verslag:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone
[2019/2111(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
24***IvoteToepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502
Verslag:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
(nog niet goedgekeurd)

Stemming over een verzoek om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)
12*voteOvereenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
8Deadline voteOntwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)
Verslag:  John Howarth (A9-0012/2019)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Begrotingscommissie
9 voteAanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid
Verslag:  John Howarth (A9-0013/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van de uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking gestelde bedragen voor 2019 die moeten worden gebruikt voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Begrotingscommissie
23Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
Ontwerpresoluties
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder chlorotoluron
Ontwerpresoluties
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Ontwerpresoluties
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Ontwerpresoluties
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineert
Ontwerpresoluties
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Deadline voteBuitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen
Ontwerpresoluties
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Debat: Dinsdag 17 september 2019
16Deadline voteMeerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen
Ontwerpresoluties
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Deadline voteWerkgelegenheids- en sociaal beleid in het eurogebied
Verslag:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone
[2019/2111(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
09:00 - 11:20   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteur6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointMeerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 2 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 7 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 7 oktober 2019, 14:00
32item on the agendapointWerkgelegenheids- en sociaal beleid in het eurogebied
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesMaandag 7 oktober 2019, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 8 oktober 2019, 13:00
8item on the agendapointOntwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)
John Howarth (A9-0012/2019
  -AmendementenWoensdag 2 oktober 2019, 13:00
23item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 7 oktober 2019, 13:00
22item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder chlorotoluron
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 7 oktober 2019, 13:00
28item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 7 oktober 2019, 13:00
29item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 7 oktober 2019, 13:00
30item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineert
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 7 oktober 2019, 13:00
15item on the agendapointBuitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 2 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 7 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 7 oktober 2019, 14:00
14item on the agendapointWerkgelegenheids- en sociaal beleid in het eurogebied
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesMaandag 7 oktober 2019, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 8 oktober 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 8 oktober 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 9 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid