Dnevni red
BruseljSreda, 9. oktober 2019 - Četrtek, 10. oktober 2019 184k
Četrtek, 10. oktober 2019160kRazličica: Sreda, 9. oktober 2019, 16:26
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:20   Razprave
11:30 - 13:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:20   Razprave       Čas za govor
16Rok pointVečletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2833(RSP)]
32Rok pointPolitika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju
Poročilo:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju
[2019/2111(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
11:30 - 13:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
24***IvoteObdobja uporabe Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502
Poročilo:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Odbor za promet in turizem
(še ni sprejeto)

Glasovanje o zahtevi za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)
12*voteSporazum o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo s strani Eurojusta
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
8Rok votePredlog spremembe proračuna št. 4/2019 – Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva)
Poročilo:  John Howarth (A9-0012/2019)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2019 za proračunsko leto 2019 – Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Odbor za proračun
9 votePrilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje
Poročilo:  John Howarth (A9-0013/2019)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2019/276 glede prilagoditve zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Odbor za proračun
23Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom
Predlogi resolucij
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom
Predlogi resolucij
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Predlogi resolucij
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Predlogi resolucij
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9
Predlogi resolucij
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Rok voteTuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih
Predlogi resolucij
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Razprava: Torek, 17. september 2019
16Rok voteVečletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov
Predlogi resolucij
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Rok votePolitika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju
Poročilo:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju
[2019/2111(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
09:00 - 11:20   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalec6'
Postopek pritegnitve pozornosti   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointVečletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov
  -Predlogi resolucijSreda, 2. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 7. oktober 2019, 14:00
32item on the agendapointPolitika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijPonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijTorek, 8. oktober 2019, 13:00
8item on the agendapointPredlog spremembe proračuna št. 4/2019 – Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva)
John Howarth (A9-0012/2019
  -Predlogi spremembSreda, 2. oktober 2019, 13:00
23item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
22item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
28item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
29item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
30item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
15item on the agendapointTuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih
  -Predlogi resolucijSreda, 2. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 7. oktober 2019, 14:00
14item on the agendapointPolitika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijPonedeljek, 7. oktober 2019, 13:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijTorek, 8. oktober 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 8. oktober 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 9. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov