Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 21 октомври 2019 г. - Четвъртък, 24 октомври 2019 г. 230k
Понеделник, 21 октомври 2019143kВерсия: Четвъртък, 24 октомври 2019, 17:12
 Точки от дневния ред
17:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
33Срок pointПоследици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“
Изявление на Комисията
[2019/2854(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
41 pointОпасността от насилнически екстремизъм на крайната десница (в контекста на последните събития в Хале, Германия)
Изявление на Комисията
[2019/2885(RSP)]
48Срок pointКриминализиране на сексуалното образование в Полша
Изявление на Комисията
[2019/2891(RSP)]
Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през ноември
47 pointБурите в Европа – по-специално проливните дъждове в Испания и ураганът на Азорските острови (Португалия)
Изявление на Комисията
[2019/2892(RSP)]
2  pointЕдноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
17:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)40'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (4x5') 20'
Членове на ЕП165'
PPE38'S&D32'30Renew23'30Verts/ALE16'30ID16'30ECR14'30GUE/NGL10'NI13'30
33item on the agendapointПоследици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 21 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 22 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 22 октомври 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 октомври 2019, 16:00
48item on the agendapointКриминализиране на сексуалното образование в Полша
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 11 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 ноември 2019, 14:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 18 октомври 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 21 октомври 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 22 октомври 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 23 октомври 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 24 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност