Esityslista
Strasbourg
Maanantai 21. lokakuuta 2019 - Torstai 24. lokakuuta 2019 201k
Tiistai 22. lokakuuta 2019156kVersio: Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 15:22
 Esityslistan kohdat
09:00 - 12:20   Keskustelut
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET
15:00 - 21:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 12:20   Keskustelut       Puheajat
15 pointEurooppa-neuvoston 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2721(RSP)]
27 pointJunckerin komission arviointi
Komission puheenjohtajan julkilausuma
[2019/2831(RSP)]
Julkilausuman jälkeen poliittisten ryhmien puheenvuorot
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET      
24***IvoteEuroopan globalisaatiorahasto (2014–2020)
Mietintö:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) annetun asetuksen (EU) N:o 1309/2013 muuttamisesta
[2019/0180(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
21***IvoteUnionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä
Mietintö:  Chris Davies (A9-0014/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä
[2019/0187(COD)]
Kalatalousvaliokunta
22***voteUnionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvät toimenpiteet ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista
Suositus:  Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista
[2019/0186(APP)]
Budjettivaliokunta
25Määräaika***IvoteAsetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat
Mietintö:  Karima Delli
[2019/0179(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
(ei vielä hyväksytty)
15:00 - 21:00   Keskustelut       Puheajat
16Määräaika pointEuroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
Mietintö:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Budjettivaliokunta
10 pointVastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
Mietintö:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
11 pointVastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Talousarvion valvontavaliokunta
35 pointSyrjinnän vastaisen laaja-alaisen direktiivin edistäminen
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2877(RSP)]
36Määräaika pointTilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin
Neuvoston julkilausuma
[2019/2882(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
09:00 - 12:20   Keskustelut     item on the agenda
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja (vastauksineen)15'
Komission puheenjohtaja (vastauksineen)45'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijät   (4x6') 24'
Valmistelijat   (17x1') 17'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"   (5x5') 25'
Jäsenet149'
PPE34'30S&D29'Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
25item on the agendapointAsetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat
Karima Delli
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
16item on the agendapointEuroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 16. lokakuuta 2019, 13:00
36item on the agendapointTilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 21. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 22. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 22. lokakuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 16:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 18. lokakuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 21. lokakuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 22. lokakuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö