Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019 - Il-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019 216k
It-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019167kVerżjoni: Il-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019, 09:28
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 12:20   Dibattiti
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET
15:00 - 21:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 12:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
15 pointKonklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni
[2019/2721(RSP)]
27 pointAnaliżi tal-Kummissjoni Juncker
Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni
[2019/2831(RSP)]
Segwiti minn ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET      
24***IvoteIl-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020)
Rapport:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1309/2013 dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020)
[2019/0180(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
21***IvoteAwtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni
Rapport:  Chris Davies (A9-0014/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2403 fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni
[2019/0187(COD)]
Kumitat għas-Sajd
22***voteL-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-UE fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Rakkomandazzjoni:  Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2019 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
[2019/0186(APP)]
Kumitat għall-Baġits
25Skadenza***IvoteIl-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament (UE) 2019/502
Rapport:  Karima Delli
[2019/0179(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
(għadu mhux adottat)
15:00 - 21:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
16Skadenza pointBaġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha
Rapport:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
10 pointKwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
11 pointKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
35 pointImmexxu 'l quddiem id-Direttiva orizzontali kontra d-Diskriminazzjoni
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2877(RSP)]
36Skadenza pointIs-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż
Dikjarazzjoni tal-Kunsill
[2019/2882(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
09:00 - 12:20   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)15'
President tal-Kummissjoni (bit-tweġibiet)45'
"Catch the eye"5'
Membri89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)30'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs għal opinjoni   (17x1') 17'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Membri149'
PPE34'30S&D29'Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
25item on the agendapointIl-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament (UE) 2019/502
Karima Delli
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 16 ta' Ottubru 2019, 13:00
16item on the agendapointBaġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 16 ta' Ottubru 2019, 13:00
36item on the agendapointIs-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 18 ta' Ottubru 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza