Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 21 octombrie 2019 - Joi, 24 octombrie 2019 207k
Marţi, 22 octombrie 2019160kVersiune: Luni, 28 octombrie 2019, 09:53
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 12:20   Dezbateri
12:30 - 14:30   VOT
15:00 - 21:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 12:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
15 pointConcluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2019/2721(RSP)]
27 pointBilanțul Comisiei Juncker
Declaraţia Preşedintelui Comisiei
[2019/2831(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
12:30 - 14:30   VOT      
24***IvoteFondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)
Raport  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020)
[2019/0180(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
21***IvoteAutorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii
Raport  Chris Davies (A9-0014/2019)
Raport referitor la propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2043 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii
[2019/0187(COD)]
Comisia pentru pescuit
22***voteExecuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
Recomandare  Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
[2019/0186(APP)]
Comisia pentru bugete
25Termen***IvotePerioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I
Raport  Karima Delli
[2019/0179(COD)]
Comisia pentru transport și turism
(încă neadoptat)
15:00 - 21:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
10 pointDescărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Raport  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2208(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
11 pointDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul
[2018/2168(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
35 pointRealizarea de progrese în ceea ce privește Directiva orizontală de combatere a discriminării
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2877(RSP)]
36Termen pointSituația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte
Declaraţie a Consiliului
[2019/2882(RSP)]
Votul va avea loc joi
09:00 - 12:20   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)15'
Preşedintele Comisiei (inclusiv răspunsurile)45'
„Catch the eye”5'
Deputaţi89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori   (4x6') 24'
Raportori pentru aviz   (17x1') 17'
„Catch the eye”   (5x5') 25'
Deputaţi149'
PPE34'30S&D29'Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
25item on the agendapointPerioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I
Karima Delli
  -Amendamente; respingereMiercuri, 16 octombrie 2019, 13:00
36item on the agendapointSituația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 18 octombrie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 23 octombrie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 28 octombrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate