Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 24 d. 209k
Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d.162kVersija: Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 20:04
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
40Galutinis terminas pointTurkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2886(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
28Galutinis terminas voteEuropos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
16Galutinis terminas voteEuropos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
Pranešimas:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų biudžeto projekto
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Biudžeto komitetas
10 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
Pranešimas:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
11 vote2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Pranešimas:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Biudžeto kontrolės komitetas
29Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
44 pointKritinė klimato ir ekologinė padėtis
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnis)
[2019/2887(RSP)]
20 pointAudito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos pristatymas
[2019/2802(RSP)]
Dalyvaujant Audito Rūmų pirmininkui Klausui-Heineriui Lehne
32Galutinis terminas pointPaieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Tarybai
Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje
43Galutinis terminas pointStojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2883(RSP)]
42 pointPadėtis Irake, ypač jaunimo ir studentų protestų numalšinimas jėga
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2884(RSP)]
31 pointJT aukšto lygio politinė deklaracija dėl visuotinės sveikatos apsaugos
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)10'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Audito Rūmų pirmininkas (kartu su atsakymais)10'
Autorius (komitetas)5'
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Taryba (kartu su atsakymais)30'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)35'
Procedūra „prašau žodžio“   (5x5') 25'
Parlamento nariai240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointTurkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. spalio 22 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 16:00
28item on the agendapointEuropos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
  -Bendrojo biudžeto pakeitimų projektai. Komitetai, mažiausiai 40 EP nariųKetvirtadienis, 2019 m. rugsėjo 5 d., 12:00
  -Bendrojo biudžeto pakeitimų projektai. FrakcijosKetvirtadienis, 2019 m. rugsėjo 12 d., 12:00
  -Komitete atmestų pakeitimų pakartotinis pateikimasTrečiadienis, 2019 m. spalio 16 d., 12:00
  -Prašymai dėl atskiro balsavimo, balsavimo dalimis ir vardinio balsavimo dėl biudžeto projekto pakeitimųPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 12:00
16item on the agendapointEuropos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. spalio 16 d., 13:00
29item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimas
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Antradienis, 2019 m. spalio 22 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 16:00
32item on the agendapointPaieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. spalio 22 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 16:00
43item on the agendapointStojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. spalio 18 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. spalio 21 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. spalio 22 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika