Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 21. oktobris - Ceturtdiena, 2019. gada 24. oktobris 206k
Trešdiena, 2019. gada 23. oktobris161kVersija: Trešdiena, 2019. gada 23. oktobris, 15:23
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
40Termiņi pointTurcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2886(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
28Termiņi voteEiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas
16Termiņi voteEiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Ziņojums:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Budžeta komiteja
10 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
11 voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
29Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm
Rezolūcijas priekšlikums
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
44 pointĀrkārtas situācija klimata un ekoloģijas jomā
Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 162. pants)
[2019/2887(RSP)]
20 pointRevīzijas palātas 2018. gada pārskata izklāsts
[2019/2802(RSP)]
Klātesot Revīzijas palātas priekšsēdētājam Klaus-Heiner Lehne
32Termiņi pointMeklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Padome
Meklēšana un glābšana Vidusjūrā
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Meklēšana un glābšana Vidusjūrā
43Termiņi pointPievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2883(RSP)]
42 pointStāvoklis Irākā, jo īpaši jauniešu un studentu protestu vardarbīga apspiešana
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2884(RSP)]
31 pointANO augsta līmeņa politiskā deklarācija par vispārēju veselības aprūpi
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)10'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Revīzijas palātas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Autors (komiteja)5'
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Padome (ieskaitot atbildes)30'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)35'
Brīvā mikrofona procedūra   (5x5') 25'
Deputāti 240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointTurcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 21. oktobris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 22. oktobris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 22. oktobris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 23. oktobris, 16:00
28item on the agendapointEiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas
  -Vispārējā budžeta grozījumu projekti - komitejas, vismaz 40 deputātiCeturtdiena, 2019. gada 5. septembris, 12:00
  -Vispārējā budžeta grozījumu projekti - politiskās grupasCeturtdiena, 2019. gada 12. septembris, 12:00
  -Komitejā noraidīto grozījumu atkārtota iesniegšanaTrešdiena, 2019. gada 16. oktobris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, balsot pa daļām un balsot pēc saraksta par grozījumiem budžeta projektāPirmdiena, 2019. gada 21. oktobris, 12:00
16item on the agendapointEiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 16. oktobris, 13:00
29item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiOtrdiena, 2019. gada 22. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 23. oktobris, 16:00
32item on the agendapointMeklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 21. oktobris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 22. oktobris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 22. oktobris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 23. oktobris, 16:00
43item on the agendapointPievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 22. oktobris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 23. oktobris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 23. oktobris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 23. oktobris, 19:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 18. oktobris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 21. oktobris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 22. oktobris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2019. gada 23. oktobris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika