Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019 - Il-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019 216k
L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019171kVerżjoni: Il-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019, 09:28
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
40Skadenza pointL-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2886(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
28Skadenza voteAbbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2020 - it-taqsimiet kollha
16Skadenza voteBaġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha
Rapport:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
10 voteKwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
11 voteKwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
29Skadenza voteOġġezzjoni skont ir-Regola 112: Valutazzjoni tal-impatt tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq in-naħal tal-għasel
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
44 pointIl-klima u l-emerġenza ekoloġika
Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)
[2019/2887(RSP)]
20 pointPreżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2018
[2019/2802(RSP)]
Fil-preżenza tas-Sur Klaus-Heiner Lehne, President tal-Qorti tal-Awdituri
32Skadenza pointIt-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran
Mistoqsijiet orali - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kunsill
It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran
43Skadenza pointIl-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2883(RSP)]
42 pointIs-sitwazzjoni fl-Iraq, b'mod partikolari t-trażżin vjolenti tal-protesti taż-żgħażagħ u tal-istudenti
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2884(RSP)]
31 pointDikjarazzjoni politika ta' livell għoli tan-NU dwar il-Kopertura tas-Saħħa Universali
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)10'
"Catch the eye"5'
Membri106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Qorti tal-Awdituri (bit-tweġibiet)10'
Awtur (kumitat)5'
Kelliem tad-dibattitu topiku4'
Kunsill (bit-tweġibiet)30'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)35'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Membri240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointL-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
28item on the agendapointAbbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2020 - it-taqsimiet kollha
  -Abbozzi ta' emendi tal-baġit ġenerali - kumitati, minimu ta' 40 MembruIl-Ħamis, 5 ta' Settembru 2019, 12:00
  -Abbozzi ta' emendi tal-baġit ġenerali - gruppi politiċiIl-Ħamis, 12 ta' Settembru 2019, 12:00
  -Tressiq mill-ġdid tal-emendi rifjutati fil-kumitatL-Erbgħa, 16 ta' Ottubru 2019, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet" dwar emendi tal-abbozz tal-baġitIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 12:00
16item on the agendapointBaġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 16 ta' Ottubru 2019, 13:00
29item on the agendapointOġġezzjoni skont ir-Regola 112: Valutazzjoni tal-impatt tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq in-naħal tal-għasel
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
32item on the agendapointIt-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 16:00
43item on the agendapointIl-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 19:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 18 ta' Ottubru 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza