Agenda
StraatsburgMaandag 21 oktober 2019 - Donderdag 24 oktober 2019 209k
Woensdag 23 oktober 2019163kVersie: Woensdag 23 oktober 2019, 15:24
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
40Deadline pointDe Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2886(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
28Deadline voteOntwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 - alle afdelingen
16Deadline voteAlgemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
Verslag:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Begrotingscommissie
10 voteKwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Verslag:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
11 voteKwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
Verslag:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Commissie begrotingscontrole
29Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen
Ontwerpresolutie
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
44 pointNoodsituatie omtrent klimaat en milieu
Actualiteitendebat (artikel 162 van het Reglement)
[2019/2887(RSP)]
20 pointPresentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2018
[2019/2802(RSP)]
In aanwezigheid van Klaus-Heiner Lehne, voorzitter van de Rekenkamer
32Deadline pointOpsporing en redding in het Middellandse Zeegebied
Mondelinge vragen - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Raad
Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie
Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied
43Deadline pointOpening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2883(RSP)]
42 pointDe situatie in Irak, en met name de gewelddadige onderdrukking van demonstraties van jongeren en studenten
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2884(RSP)]
31 pointPolitieke verklaring op hoog niveau van de VN over universele gezondheidszorg
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
"Catch the eye"5'
Leden106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Rekenkamer (inclusief antwoorden)10'
Vraagsteller (commissie)5'
Spreker actualiteitendebat4'
Raad (inclusief antwoorden)30'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)35'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Leden240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointDe Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
28item on the agendapointOntwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 - alle afdelingen
  -Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting - commissies, ten minste 40 ledenDonderdag 5 september 2019, 12:00
  -Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting - fractiesDonderdag 12 september 2019, 12:00
  -Herindiening van in de commissie verworpen amendementenWoensdag 16 oktober 2019, 12:00
  -Verzoeken om aparte stemming, stemming in onderdelen en hoofdelijke stemming over amendementen op het ontwerp van algemene begrotingMaandag 21 oktober 2019, 12:00
16item on the agendapointAlgemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -AmendementenWoensdag 16 oktober 2019, 13:00
29item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen
  -Amendementen op de ontwerpresolutieDinsdag 22 oktober 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
32item on the agendapointOpsporing en redding in het Middellandse Zeegebied
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -OntwerpresolutiesMaandag 21 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 16:00
43item on the agendapointOpening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië
  -OntwerpresolutiesDinsdag 22 oktober 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 23 oktober 2019, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 23 oktober 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 23 oktober 2019, 19:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 18 oktober 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 21 oktober 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 22 oktober 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 23 oktober 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid