Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 21 października 2019 r. - Czwartek, 24 października 2019 r. 214k
Środa, 23 października 2019167kWersja: Środa, 23 października 2019, 15:24
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
40Termin pointTureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2886(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
28Termin voteProjekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2020 r. - wszystkie sekcje
16Termin voteBudżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Komisja Budżetowa
10 voteAbsolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
11 voteAbsolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
29Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Ocena wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne
Projekt rezolucji
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
44 pointStan zagrożenia klimatycznego i ekologicznego
Debata na aktualny temat (art. 162 Regulaminu)
[2019/2887(RSP)]
20 pointPrezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2018 r.
[2019/2802(RSP)]
W obecności przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego Klausa-Heinera Lehnego
32Termin pointPoszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym
Pytania ustne - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Rada
Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym
43Termin pointRozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2883(RSP)]
42 pointSytuacja w Iraku, w szczególności brutalne tłumienie protestów młodzieży i studentów
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2884(RSP)]
31 pointDeklaracja polityczna ONZ na wysokim szczeblu w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Prezes Trybunału Obrachunkowego (łącznie z odpowiedziami)10'
Autor (komisja)5'
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Rada (łącznie z odpowiedziami)30'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Procedura pytań z sali   (5x5') 25'
Posłowie240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointTureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 21 października 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 16:00
28item on the agendapointProjekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2020 r. - wszystkie sekcje
  -Projekt poprawek do budżetu ogólnego - komisje, co najmniej 40 posłówCzwartek, 5 września 2019, 12:00
  -Projekt poprawek do budżetu ogólnego - grupy polityczneCzwartek, 12 września 2019, 12:00
  -Ponowne przedłożenie poprawek odrzuconych w komisjiŚroda, 16 października 2019, 12:00
  -Wnioski w sprawie głosowania "odrębnego", "podzielonego" i "imiennego" nad poprawkami do projektu budżetuPoniedziałek, 21 października 2019, 12:00
16item on the agendapointBudżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -PoprawkiŚroda, 16 października 2019, 13:00
29item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Ocena wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne
  -poprawkiWtorek, 22 października 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 16:00
32item on the agendapointPoszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 21 października 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 16:00
43item on the agendapointRozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią
  -Projekty rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 23 października 2019, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 23 października 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 18 października 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 21 października 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 22 października 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 23 października 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności