Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 21 octombrie 2019 - Joi, 24 octombrie 2019 207k
Miercuri, 23 octombrie 2019159kVersiune: Luni, 28 octombrie 2019, 09:53
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
40Termen pointOperațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2886(RSP)]
Votul va avea loc joi
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
28Termen voteProiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
10 voteDescărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Raport  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) aferent exercițiului financiar 2017
[2018/2208(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
11 voteDescărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul
[2018/2168(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
29Termen voteObiecție la un act de punere în aplicare: impactul produselor de protecție a plantelor asupra albinelor
Propunere de rezoluţie
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
44 pointUrgența climatică și ecologică
Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
[2019/2887(RSP)]
20 pointPrezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2018
[2019/2802(RSP)]
În prezența lui Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi
32Termen pointCăutarea și salvarea pe Marea Mediterană
Întrebări cu solicitare de răspuns oral - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Consiliul
Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană
43Termen pointDeschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2883(RSP)]
42 pointSituația din Irak, în special reprimarea violentă a protestelor tinerilor și studenților
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2884(RSP)]
31 pointDeclarația politică la nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de sănătate
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)10'
„Catch the eye”5'
Deputaţi106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Curţii de Conturi (inclusiv răspunsurile)10'
Autor (comisie)5'
Participanți la dezbaterea tematică4'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)30'
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)35'
„Catch the eye”   (5x5') 25'
Deputaţi240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointOperațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
28item on the agendapointProiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
  -Proiecte de amendamente la bugetul general - comisii, cel puțin 38 de deputaţiJoi, 5 septembrie 2019, 12:00
  -Proiecte de amendamente la bugetul general - grupuri politiceJoi, 12 septembrie 2019, 12:00
  -Redepunerea unor amendamente respinse în comisieMiercuri, 16 octombrie 2019, 12:00
  -Cereri de „voturi separate”, „voturi pe părți” și „voturi prin apel nominal” privind amendamentele la proiectul de bugetLuni, 21 octombrie 2019, 12:00
29item on the agendapointObiecție la un act de punere în aplicare: impactul produselor de protecție a plantelor asupra albinelor
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
32item on the agendapointCăutarea și salvarea pe Marea Mediterană
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 22 octombrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:00
43item on the agendapointDeschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 22 octombrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 23 octombrie 2019, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 23 octombrie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 23 octombrie 2019, 19:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 18 octombrie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 21 octombrie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 22 octombrie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 23 octombrie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 28 octombrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate