Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 21. oktober 2019 - Četrtek, 24. oktober 2019 203k
Sreda, 23. oktober 2019161kRazličica: Sreda, 23. oktober 2019, 15:25
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
40Rok pointTurške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2886(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
28Rok votePredlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2020 – vsi oddelki
16Rok voteSplošni proračun Evropske unije za leto 2020 – vsi oddelki
Poročilo:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Odbor za proračun
10 voteRazrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Poročilo:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
11 voteRazrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
29Rok voteNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: ocena učinka fitofarmacevtskih sredstev na medonosne čebele
Predlog resolucije
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
44 pointPodnebne in okoljske izredne razmere
Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)
[2019/2887(RSP)]
20 pointPredstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2018
[2019/2802(RSP)]
V navzočnosti predsednika Računskega sodišča Klaus-Heinerja Lehneja
32Rok pointIskanje in reševanje v Sredozemlju
Vprašanja za ustni odgovor - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Svet
Iskanje in reševanje v Sredozemlju
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Iskanje in reševanje v Sredozemlju
43Rok pointZačetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2883(RSP)]
42 pointRazmere v Iraku, zlasti nasilno zatrtje mladinskih in študentskih protestov
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2884(RSP)]
31 pointPolitična izjava OZN na visoki ravni o univerzalnem zdravstvenem varstvu
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)10'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Predsednik Računskega sodišča (vključno z odgovori)10'
Avtor (odbor)5'
Govornik za tematsko razpravo4'
Svet (vključno z odgovori)30'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)35'
Postopek pritegnitve pozornosti   (5x5') 25'
Poslanci240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointTurške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 21. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 16:00
28item on the agendapointPredlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2020 – vsi oddelki
  -Osnutki predlogov sprememb na osnutek proračuna - odbori, vsaj 40 poslancevČetrtek, 5. september 2019, 12:00
  -Osnutki predlogov sprememb na osnutek proračuna - politične skupineČetrtek, 12. september 2019, 12:00
  -Ponovna vložitev predlogov sprememb, zavrnjenih v odboruSreda, 16. oktober 2019, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanje o osnutkih dopolnitev predloga proračunaPonedeljek, 21. oktober 2019, 12:00
16item on the agendapointSplošni proračun Evropske unije za leto 2020 – vsi oddelki
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -Predlogi spremembSreda, 16. oktober 2019, 13:00
29item on the agendapointNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: ocena učinka fitofarmacevtskih sredstev na medonosne čebele
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijeTorek, 22. oktober 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 16:00
32item on the agendapointIskanje in reševanje v Sredozemlju
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 21. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 22. oktober 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 16:00
43item on the agendapointZačetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo
  -Predlogi resolucijTorek, 22. oktober 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 23. oktober 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 23. oktober 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 23. oktober 2019, 19:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 18. oktober 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 21. oktober 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 22. oktober 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 23. oktober 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 23. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov