Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 21 oktober 2019 - Torsdagen den 24 oktober 2019 207k
Onsdagen den 23 oktober 2019161kUtgåva: Onsdagen den 23 oktober 2019, 15:25
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
40Tidsfrist pointTurkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2886(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
28Tidsfrist voteFörslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2020 – alla avsnitt
16Tidsfrist voteEuropeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
Betänkande:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Budgetutskottet
10 voteAnsvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
11 voteAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
29Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin
Resolutionsförslag
[2019/2776(RPS)]
B9-0149/2019
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
44 pointKlimat- och miljökrisen
Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)
[2019/2887(RSP)]
20 pointPresentation av revisionsrättens årsrapport för 2018
[2019/2802(RSP)]
I närvaro av revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne
32Tidsfrist pointSök- och räddningsinsatser i Medelhavet
Muntliga frågor - [2019/2755(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rådet
Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet
43Tidsfrist pointInledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2883(RSP)]
42 pointSituationen i Irak, särskilt det våldsamma ingripandet mot unga människors och studenters protester
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2884(RSP)]
31 pointFN:s politiska förklaring på hög nivå om hälso- och sjukvård för alla
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2861(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Revisionsrättens ordförande (inklusive repliker)10'
Frågeställare (utskott)5'
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Rådet (inklusive repliker)30'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)35'
Ögonkontaktsförfarandet   (5x5') 25'
Ledamöter240'
PPE56'30S&D48'Renew34'Verts/ALE24'ID24'ECR20'30GUE/NGL14'NI19'
40item on the agendapointTurkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa
  -ResolutionsförslagMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
28item on the agendapointFörslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2020 – alla avsnitt
  -Förslag till ändringar avseende den allmänna budgeten framlagda av utskott eller minst 40 parlamentsledamöterTorsdagen den 5 september 2019, 12:00
  -Förslag till ändringar avseende den allmänna budgeten framlagda av politiska grupperTorsdagen den 12 september 2019, 12:00
  -Nytt framläggande av ändringsförslag som förkastats i utskottetOnsdagen den 16 oktober 2019, 12:00
  -Begäranden om "särskilda omröstningar", "delade omröstningar" och "omröstningar med namnupprop" avseende ändringsförslag till förslaget till budgetMåndagen den 21 oktober 2019, 12:00
16item on the agendapointEuropeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 16 oktober 2019, 13:00
29item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetTisdagen den 22 oktober 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
32item on the agendapointSök- och räddningsinsatser i Medelhavet
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
43item on the agendapointInledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien
  -ResolutionsförslagTisdagen den 22 oktober 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 23 oktober 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 23 oktober 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 18 oktober 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 23 oktober 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 23 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy