Dagsorden
StrasbourgMandag den 21. oktober 2019 - Torsdag den 24. oktober 2019 210k
Torsdag den 24. oktober 2019157kUdgave: Onsdag den 23. oktober 2019, 15:20
 Punkter på dagsordenen
10:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 16:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

10:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
  pointForhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
37Frist -Situationen for LGBTI-personer i Uganda
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Frist -Egypten
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Frist -Den foreslåede nye straffelov i Indonesien
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
9 voteForslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)
23Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist***IvoteFinansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale
Betænkning:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
34Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: delvis godkendelse af anvendelsen af chromtrioxid (Cromomed S.A. m.fl.)
Forslag til beslutning
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Frist voteKonsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs
Forslag til beslutning
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Frist voteStatus for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering
Forslag til beslutning
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Frist voteDen tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf
Forslag til beslutning
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Frist voteForslag til beslutning - Eftersøgning og redning i Middelhavet
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Frist voteIndledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien
Forslag til beslutning
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Forhandling       Taletid
45 pointUdnævnelse af den administrerende direktør for EBA, Adam Farkas, til administrerende direktør for AFME
Mundtlig forespørgsel  - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
Kommissionen
Udnævnelse af den administrerende direktør for EBA, Adam Farkas, til administrerende direktør for AFME
10:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)15'
Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 144)1'
Catch-the-eye (artikel 144)   (3x2') 6'
Medlemmer45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)5'
Forespørger (politisk gruppe)2'
Catch-the-eye5'
Medlemmer45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointSituationen for LGBTI-personer i Uganda
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144)Mandag den 21. oktober 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 23. oktober 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 23. oktober 2019, 14:00
38item on the agendapointEgypten
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144)Mandag den 21. oktober 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 23. oktober 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 23. oktober 2019, 14:00
39item on the agendapointDen foreslåede nye straffelov i Indonesien
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 144)Mandag den 21. oktober 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 23. oktober 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 23. oktober 2019, 14:00
23item on the agendapointFinansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(eventuelt) Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 22. oktober 2019, 13:00
  -(eventuelt) Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 23. oktober 2019, 16:00
34item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: delvis godkendelse af anvendelsen af chromtrioxid (Cromomed S.A. m.fl.)
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagTirsdag den 22. oktober 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 23. oktober 2019, 16:00
33item on the agendapointKonsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs
  -Forslag til beslutningMandag den 21. oktober 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 22. oktober 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 22. oktober 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 23. oktober 2019, 16:00
36item on the agendapointStatus for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering
  -Forslag til beslutningMandag den 21. oktober 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 22. oktober 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 22. oktober 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 23. oktober 2019, 16:00
40item on the agendapointDen tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf
  -Forslag til beslutningMandag den 21. oktober 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 22. oktober 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 22. oktober 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 23. oktober 2019, 16:00
32item on the agendapointEftersøgning og redning i Middelhavet
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Forslag til beslutningMandag den 21. oktober 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 22. oktober 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 22. oktober 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 23. oktober 2019, 16:00
43item on the agendapointIndledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien
  -Forslag til beslutningTirsdag den 22. oktober 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 23. oktober 2019, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 23. oktober 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 23. oktober 2019, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 18. oktober 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 21. oktober 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 22. oktober 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 23. oktober 2019, 19:00
Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik