Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 - Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 233k
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019162kΈκδοση: Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 20:14
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
10:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

10:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
37Προθεσμία -Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Προθεσμία -Αίγυπτος
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Προθεσμία -Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
23Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία***IvoteΧρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία
Έκθεση:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής
δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
34Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: μερική χορήγηση άδειας για μία χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου (Cromomed S.A. και άλλοι)
Πρόταση ψηφίσματος
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Προθεσμία voteΕπιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Προθεσμία voteΚατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Προθεσμία voteΟι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Προθεσμία voteΈναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
45 pointΤοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ Farkas ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME
Προφορική ερώτηση - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επιτροπή
Τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ Farkas ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME
10:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 144 του Κανονισμού)   (3x2') 6'
Βουλευτές45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Συντάκτης (πολιτική ομάδα)2'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointΚατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 14:00
38item on the agendapointΑίγυπτος
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 14:00
39item on the agendapointΟ προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 14:00
23item on the agendapointΧρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(ενδεχομένως) Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -(ενδεχομένως) Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 16:00
34item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: μερική χορήγηση άδειας για μία χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου (Cromomed S.A. και άλλοι)
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 16:00
33item on the agendapointΕπιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 16:00
36item on the agendapointΚατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 16:00
40item on the agendapointΟι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 16:00
32item on the agendapointΈρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 16:00
43item on the agendapointΈναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 14:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 19:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου