Esityslista
Strasbourg
Maanantai 21. lokakuuta 2019 - Torstai 24. lokakuuta 2019 201k
Torstai 24. lokakuuta 2019149kVersio: Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 15:22
 Esityslistan kohdat
10:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 16:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

10:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 144 artikla)
37Määräaika -Hlbti-henkilöiden tilanne Ugandassa
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Määräaika -Egypti
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Määräaika -Ehdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
9 votePäätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)
23Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, mahdollisesti määräaika***IvoteTaloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta
Mietintö:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
34Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: osittaisen luvan myöntäminen kromitrioksidin käytölle (Cromomed S.A. ja muut)
Päätöslauselmaesitys
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Määräaika voteThomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Määräaika voteTilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Määräaika voteTurkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Etsintä ja pelastus Välimerellä
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Määräaika voteLiittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Keskustelut       Puheajat
45 pointEPV:n toimitusjohtajan Farkasin nimitys AFME:n pääjohtajaksi
Suullinen kysymys - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
Komissio
EPV:n toimitusjohtajan Farkasin nimitys AFME:n pääjohtajaksi
10:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)15'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 144 artikla)1'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 144 artikla)   (3x2') 6'
Jäsenet45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)5'
Laatija (poliittinen ryhmä)2'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointHlbti-henkilöiden tilanne Ugandassa
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Maanantai 21. lokakuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 14:00
38item on the agendapointEgypti
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Maanantai 21. lokakuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 14:00
39item on the agendapointEhdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Maanantai 21. lokakuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 14:00
23item on the agendapointTaloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(mahdollisesti) Tarkistukset; hylkääminenTiistai 22. lokakuuta 2019, 13:00
  -(mahdollisesti) Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 16:00
34item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: osittaisen luvan myöntäminen kromitrioksidin käytölle (Cromomed S.A. ja muut)
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenTiistai 22. lokakuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 16:00
33item on the agendapointThomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 21. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 22. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 22. lokakuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 16:00
36item on the agendapointTilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 21. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 22. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 22. lokakuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 16:00
40item on the agendapointTurkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 21. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 22. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 22. lokakuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 16:00
32item on the agendapointEtsintä ja pelastus Välimerellä
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 21. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 22. lokakuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 22. lokakuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 16:00
43item on the agendapointLiittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 22. lokakuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 23. lokakuuta 2019, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 18. lokakuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 21. lokakuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 22. lokakuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 23. lokakuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö